Anslagstavla

Välkommen till Höörs kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du bland annat protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Här kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden. Under övriga anslag hittar du till exempel förändringar i kommunala föreskrifter och vissa beslut från Länsstyrelsen.

Vill du överklaga ett beslut ska överklagandet kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Se Höörs kommuns anslagstavla 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.