Höörs kommun på god väg mot fossilfrihet

Sedan årsskiftet arbetar Höörs kommun med att minska användningen av fossila bränslen. Arbetet sker inom Klimatsamverkan Skånes projekt ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne”. Vår stora utmaning gäller transporterna medan vi har kommit desto längre i arbetet med fossilfri uppvärmning av lokaler och inköp av förnybar el.

I de två projekten ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne” och ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne” arbetar tio kommuner aktivt med att fasa ut sin fossila energi. Det handlar om att nå fossilbränslefrihet inom de egna organisationerna när det gäller el, uppvärmning och transporter.

Nyligen inventerades kommunernas fossila energi. Resultaten visar att de tio kommunerna helt använder el från förnybara källor (genom elavtal som garanterar 100 procent förnybar el). Dessutom har sju av de tio kommunerna, bland annat Höör, egen produktion av förnybar el, i form av solceller på kommunala byggnader.

– Vår stora utmaning blir att minska användningen av fossila bränslen till resor och transporter. Vi har börjat arbeta med möjligheten att i större utsträckning använda cykel och elcykel istället för bil vid kortare resor, men vi behöver också se över mängden tjänsteresor med egen bil, säger Åsa Abrahamsson, miljöstrateg i Höör.

När det gäller att värma upp kommunernas lokaler och fastigheter används i huvudsak fjärrvärme. Här använder många av projektets kommuner förnybart bränsle, till exempel träflis. Snittsiffran för de tio kommunernas fossilfrihet ligger på 76 procent. För Höörs del är motsvarande siffra 96 procent.

– Att vi har en så pass bra siffra beror på att vårt fjärrvärmeverk drivs av till största delen biobränsle, säger Åsa Abrahamsson.

Kommunerna har en bit kvar innan de kan kalla sig fossilfria inom sina resor. Att fasa ut användandet av fossila bränslen inom transporterna är en utmaning för samtliga kommuner. Statistiken visar glädjande nog att 35 procent av allt inköpt drivmedel i de tio kommunerna är förnybart, vilket är bra mycket bättre än siffran för hela Sverige, som är 15 procent. Det förnybara drivmedel som tankas i de tio kommunerna är framförallt biogas och olika biodieslar. I Höör är 17 procent av inköpt drivmedel fossilfritt. Ännu saknas möjlighet att tanka biogas i Höör vilket begränsar möjligheten att tanka fossilfritt.

Bäst på förnybart bland de tio kommunerna

Elanvändning: Alla kommuner använder 100 procent förnybar el.
Uppvärmning: Tomelilla kommun, som ligger ytterst nära helt förnybart (99,8 procent fossilfritt).

Drivmedel: Helsingborgs stad tankar sina fordon med nästan 60 procent förnybart, vilket beror på att många av stadens fordon tankas med biogas.

Den kommun som flyger minst per anställd är Tomelilla kommun, tätt följd av Höörs kommun.

Den kommun som kör minst med privata bilar i tjänsten är Malmö stad.

Fakta om projekten

I de båda projekten ingår Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör (norra projektet), Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg (södra projektet).

Projekten har startats av Klimatsamverkan Skåne (en samverkansplattform för Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne) som ett led i arbetet med 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. Projekten finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Arbetet ska pågå i tre år, men redan nu efter ett knappt år kan vi se att kommunerna ligger bra till, säger projektledaren Eric Eliasson på Länsstyrelsen Skåne.

För mer information:
Projektledare för Höörs kommun i ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne”:

Åsa Abrahamsson

0413 – 281 64

asa.abrahamsson@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.