Dialog, synpunkter och felanmälan

Som medborgare har du flera vägar in till kommunen om du vill lämna synpunkter, klaga, ställa frågor eller komma med förslag.

Kontakta vårt Medborgarcenter

Om du ringer till kommunens växel, 0413-280 00, hamnar du hos någon av våra kommunvägledare. De tar emot synpunkter, klagomål, svarar på frågor och lotsar dig till rätt person.

Skicka e-post

Du kan alltid skicka e-post till oss. Antingen till kommunens officiella e-postlåda: kommun@hoor.se eller till någon av våra övriga brevlådor. Varje nämnd har till exempel en egen e-postadress. I anslutning till olika sidor finns också kontaktuppgifter med e-postadress till ansvariga tjänstepersoner.
Kontaktuppgifter till verksamheter och nämnder

Använd Facebook

På kommunens Facebooksida finns möjlighet att tipsa, lämna synpunkter, ställa frågor och diskutera. Till Höörs kommun på Facebook

Kontakta din lokala politiker

Du kan också kontakta dina lokala politiker för att lämna synpunkter eller diskutera. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda i fullmäktige och nämnderna finns i det så kallade Förtroendemannaregistret.

Synpunkter och klagomål

Barn- och utbildning har liksom familj- och omsorgsverksamheten särskilda rutiner för att ta emot klagomål. Läs mer på sidan Synpunkter och klagomål. Synpunkter och klagomål på övrig verksamhet kan mejlas till kommunens officiella e-postlåda: kommun@hoor.se

Felanmälan

Vill du anmäla hål i gatan, trasig gatubelysning, missfärgat vatten eller något annat Höörs kommun ansvarar för kan du göra det direkt på vår hemsida eller med hjälp av en app som heter Tipsa kommunen. Läs mer om felanmälan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.