Synpunkter och klagomål

Som medborgare har du flera vägar in till kommunen om du vill lämna synpunkter, göra en anmälan, ställa frågor eller komma med förslag.

Synpunkter och klagomål

Via vår e-tjänst Synpunkt Höör kan du lämna synpunkter, klagomål och förslag som rör Höörs kommuns verksamhet. Dina åsikter kommer att diarieföras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service.

Om du lämnar ditt namn och din e-postadress så hör vi av oss till dig inom sju arbetsdagar. Om du inte vill ha någon återkoppling kan du lämna dina synpunkter anonymt.

Kan jag lämna synpunkter på vad som helst?

Ja, du kan lämna synpunkter på vad som helst i kommunens verksamhet. Ibland kan det vara svårt att veta exakt vad kommunen ansvarar för och inte eftersom det beror på vad saken gäller.

Om din synpunkt gäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer du att få besked om det om du har lämnat dina kontaktuppgifter.

Om dina synpunkter gäller till exempel socialtjänsten, så har vi tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen.

Om dina personuppgifter

När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Fler kontaktvägar

På vår kontaktsida kan du hitta fler kontaktuppgifter bland annat till vårt medborgarcenter samt journummer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.