Felanmälan

Tipsa oss gärna om fel och brister på kommunens anläggningar genom att göra en felanmälan här på vår hemsida.

Ta mig till felanmälan!

Exempel på fel kan vara hål i gatan, trasig gatubelysning, trasig lekplats eller något annat Höörs kommun ansvarar för. Tänk på att det kan dröja innan felet åtgärdas. Vi prioriterar anmälningarna efter hur allvarlig skadan är.

Om din anmälan gäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer vi att kontakta dig, om du har lämnat kontaktuppgifter. En väg kan till exempel vara antingen kommunens, Trafikverkets eller en vägförenings ansvar.

Felanmälan via hemsida – kort instruktion

  • Välj den kategori som felet eller bristen tillhör och beskriv vad det är som behöver åtgärdas.
  • Ange sedan var felet finns, antingen genom att skriva in en adress eller klicka i kartan.
  • Om felet finns på en vandringsled, försök att precisera ungefär var på leden felet finns genom att ange varifrån du startade och ungefär hur långt du kommit på slingan.
  • Bifoga en bild om du har. Det kan vara till stor hjälp.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.