Maglasätevägen avstängd 12 oktober-23 november

Från den 12 oktober till 23 november kommer delar Maglasätevägen vara avstängd för motortrafik. Arbetet görs för att skapa ett säkrare och- mer hållbart VA-system.

Mittskåne Vatten genomför just nu en nybyggnation av nya VA-ledningar. I samband med detta utförs även en del förnyelse av befintliga VA-ledningar och befintlig pumpstation längs sträckan. Projektets sträckning är cirka 6 kilometer lång och utförs bland annat på grund av att Höörs kommun växer i kombination med att skapa ett säkrare och- mer hållbart VA-system.

Arbete i två etapper

Arbetet, som förväntas pågå i 6–8 veckor, utförs i två etapper för att minska påverkan för de boende. Under den första etappen kommer Maglasätevägen vara avstängd från Åkersbergsgatan fram till Munkarpsvägen. Under arbetets andra etapp är Maglasätevägen avstängd i höjd med Munkarpsvägen fram till Per Nils väg.

Kartbild över de berörda områdena.
Gul markering visar sträckan som är avstängd under etapp 1. Blå markering visar sträckan som är avstängd under etapp 2. Klicka på bilden för att se den större.

Boende och räddningstjänst kommer fram

Boende längs med den avstängda sträckan ska kunna komma fram och räddningstjänstens fordon kan komma förbi avspärrningar vid behov. Övrig trafik leds om.

Mittskåne Vatten och den upphandlade entreprenören, FASAB, kommer att göra vad som är möjligt för att minimera olägenheten för boende längs med den berörda sträckan. Under arbetet kommer även mindre avbrott kommer ske när det gäller vattenförsörjningen.

Stängda Busshållplatser för busslinje 448

Skånetrafiken har stängt hållplatserna Höör Munkarpsvägen (läge A och B) och Höör Yxnaholma (läge A och B).

Resenärer från hållplats Höör Munkarpsvägen hänvisas till hållplats Höörs station. Resenärer från hållplats Höör Yxnaholma hänvisas till hållplats Maglasäte.

Du hittar mer information genom att söka resa på Skånetrafikens webbplats eller i Skånetrafikens app.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.