Eldningsförbudet i Höörs kommun upphävs

Från fredagen den 31 maj klockan 13.00 är det åter tillåtet att elda utomhus i Höörs kommun.

Utifrån nuvarande väder – och brandriskprognoser har kommunen beslutat att upphäva eldningsförbudet som infördes den 21 maj. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 13.00 den 31 maj 2024.

Efter samråd med andra kommuner i Skåne bedömdes det inte längre finns tillräckliga skäl att bibehålla eldningsförbudet.

Tänk på

Du som eldar har alltid ansvaret för att det sker på ett säkert och kontrollerat sätt. Ta hänsyn till rådande väderförhållanden och grannar, var förberedd med släckutrustning och placera elden på ett strategiskt säkert ställe.

Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda, även om det inte är utfärdat något eldningsförbud i den kommun du vistas i.

Läs mer

Eldningsförbud i Höörs kommun — Höörs kommun (hoor.se)

Elda utomhus — Höörs kommun (hoor.se)

Eldningsförbud – krisinformation.se

SMHI:s brandriskprognoser

Skogsbrand och vegetationsbrand på MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.