Eldningsförbud i Höörs kommun

Räddningstjänsten Skånemitt har beslutat om eldningsförbud i Höörs kommun. Det innebär att från och med idag, tisdagen 21 maj, klockan 13.00 är det förbjudet att elda och grilla i skog och mark.

Eldningsförbudet gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbränder.

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller på platsen där du är och om läget har förändrats.

Hur länge gäller eldningsförbudet?

Eldningsförbudet gäller tills vidare. När det blir tillåtet att elda igen kommer kommunen att meddela det på sin hemsida.

Får jag grilla?

  • Det är tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.
  • Det är också tillåtet att grilla på egen tomtmark – om du använder en upphöjd grill på ben.
  • Du får också grilla på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.
  • Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Rök inte när du vistas i skog och mark. Släng inte fimpar på marken, de hör inte hemma i miljön och kan starta en brand.

Om du bryter mot eldningsförbudet

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter. Om du ser någon som bryter mot eldningsförbudet bör du informera personen om att det är eldningsförbud. Om det inte hjälper kan du ringa polisen på telefonnummer 114 14.

Mer information

Eldningsförbud – krisinformation.se

SMHI:s brandriskprognoser

Skogsbrand och vegetationsbrand på MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.