Företagsklimat: Höör ökar för femte året i rad

Nyligen släpptes resultatet av Svenskt näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. Höörs kommuns resultat förbättras för femte året i rad och får ett sammanfattande omdöme på 3,71.

Det sammanfattande omdömet i kommunen innebär att företagsklimatet förbättrats med 0,1 sedan i fjol. Det ligger över snittet för både Skåne och Sverige på 3,5.

96 företag har svarat på enkäten och 50 procent tycker att företagsklimatet i kommunen är bra. Resultatet placerar Höör på en 17:e plats i sin kommungrupp som består av 51 kommuner (kommungruppen för ”pendlingskommun nära mindre stad/tätort).

Diagram med två grafer som går upp och ner.
Orange linje visar Höörs kommuns kurva och grå linje är Sveriges kurva i det samlade omdömet för företagsklimatet.

Tre kategorier ökar

De kategorier som ökar i betyg, enligt enkätsvaren, är:

  • Tjänstemännens attityder
  • Skolans kontakter med lokala näringslivet
  • Upphandling.

I samtliga tre kategorier ökar Höör med +0,1.

Undersökningen visar också att de områden som Höörs kommun bör prioritera, enligt företagarna, för att ytterligare stärka företagsklimatet är bland annat:

  • Minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Lägre kommunala avgifter

Satsning på näringslivet

Enligt näringslivschef Peter Wollin beror de senaste årens framgångar i mätningarna på kommunens satsningar när det kommer till utvecklingsarbete inom företagande.

– Näringslivsfrågan är viktig i kommunen. Det är oerhört viktigt med ett bra företagsklimat för fortsatt utveckling av kommunen, både tillväxt i befintliga företag och nya etableringar, säger han.

Även kommunstyrelsens ordförande, Johan Svahnberg, är glad över att kommunens kurva fortsätter att peka uppåt.

– Sedan valet 2018 har vi bedrivit ett tydligt utvecklingsarbete mot våra lokala företagare och det är mycket glädjande att det har uppmärksammats. Vi kommer fortsätta arbeta för att förbättra det lokala företagsklimatet, för det ska vara enkelt att vara företagare i Höörs kommun, säger han.

Porträttbild Johan Svahnberg.
Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Sverigerankingen för 2023 släpps i september

Sverigerankingen för årets mätning släpps den 25 september. I den ställs kommunens resultat i relation till andra kommuner.

Läs mer

Förra årets resultat av Svenskt näringslivs årliga undersökning: Mycket bra betyg av företagarna i kommunen även i år.

Förra årets Sverigerankning av företagsklimatet: Största förbättringen över en femårsperiod av alla skånska kommuner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.