Mycket bra betyg av företagarna i kommunen även i år

I veckan släpptes resultatet av Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. I år förbättras Höörs kommuns resultat för fjärde året i rad. Det sammanfattande omdömet landar på 3,6 vilket är den högsta nivån sedan 2010.

Enligt undersökningen förbättras företagsklimatet i Höörs kommun med 0,2 jämfört med föregående år. Kommunen landar på 3,6, vilket är det högsta betyget som kommunen har uppnått under en tioårsperiod. Den största förändringen syns i kategorin skolans kontakter med näringslivet, som ökar med 0,4 och Företagens engagemang för företagsklimatet som ökar med 0,3. Det är endast i frågan om upphandling som betyget minskar med 0,2.

– Att förbättra företagsklimatet i Höörs kommun har varit en politisk prioriterad fråga. Utan våra företagare i kommunen så har vi inget levande samhälle där folk vill leva och bo, vi skulle samtidigt också ha en högre arbetslöshet och sämre motståndskraft mot tuffa tider. Det är därför väldigt glädjande att vårt arbetet uppskattas av våra företagare och vi tillsammans kan fortsätta för att förbättra företagsklimat och göra Höör till en ännu bättre plats att leva, bo och verka i, säger Johan Svahnberg kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Bättre än riksgenomsnittet

I år svarade 87 företag i Höörs kommun på enkäten och 51,7% ger företagsklimatet betyget bra. Resultatet på 3,6 placerar Höör på en 17 plats i regionen, en förbättring med två platser sedan förra årets undersökning.

En graf med en kurva som visar Höörs kommuns värde på 3,6 och en annan kurva som visar riksgenomsnittet på 3,46 vad gäller de samlade omdömet av företagsklimatet
Grå färg är Höörs kommuns värde. Orange färg är medelvärdet för Sveriges alla kommuner. Klicka på bilden för att se den större.

– Årets mätning visar att vårt fokus på näringslivsfrågorna ger resultat. Ett positivt företagsklimat är viktigt för att kommunen ska fortsätta utvecklas, och vi är på rätt väg. Det är ett långsiktigt arbete som berör många tjänstepersoner med skiftande uppdrag. Vi arbetar med korta handläggningstider, tillgänglighet, bemötande, attityder, företagsbesök, företagslots med mera, säger destinations- och näringslivschef Peter Wollin, som känner sig ganska säker på att vi kommer att få ett ännu bättre rankingresultat i september.

3 856 företag i regionen har i år svarat på enkäten. Svarsfrekvensen är 45% och svaren kommer från en blandning av branscher och företagsstorlekar.

Se hela resultatet av Svenskt Näringslivs enkät om Höörs kommun 2023

Sverigerankingen för 2023 släpps i september
Sverigerankingen för årets mätning släpps 20 september. Här ställs kommunens resultat i relation till andra kommuner. Förra året klättrade Höörs kommun mest i rankinglistan i hela Skåne.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.