Höör ska bidra till demokratiutveckling i vänort

Höörs kommun har inlett två projekt med vänorten Kopychyntsi i Ukraina. I projekten ligger fokus på att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer. Båda projekten finansieras med statliga medel.

Projekt om mänskliga rättigheter

Höörs kommun deltar i ett internationellt projekt som finansieras av Sida och utförs av ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati). I projektet deltar ett flertal svenska kommuner och dess ukrainska vänortskommuner. Projektet möjliggör för Höörs kommun att bidra till demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i Ukraina.

Tanken är att projektet ska bidra till ett kompetensutbyte mellan kommunerna. Kopychyntsi kan bidra med krigs- och krisberedskap på kommunal nivå och Höörs kommun kan bidra med Sveriges syn på demokrati och korruptionsförebyggande arbete.

– Vi vill bidra till motståndskraften i Ukraina, vi vill arbeta för att göra Ukraina till ett EU-redo land i längden, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Analysfasen pågår under 2024. Därefter pågår projektet under 2025-2026. Den ukrainska delegationen kommer att besöka Höörs kommun vid ett tillfälle under projekttiden.

Förstudie/analys beviljade medel: 250 000 kronor.

Porträttbild Johan Svahnberg.
Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Ingår i ett internationellt nätverk

ICLD driver även ett internationellt nätverk som Höörs kommun deltar i. I nätverket ingår 14 svenska kommuner och 14 ukrainska kommuner. Syftet är att gemensamt möta utmaningarna i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider. Nätverket träffas regelbundet på konferenser, workshops, studiebesök och webbinarium med ledning av ICLD.

Gruppbild på många människor utanför en byggnad.
ICDL-nätverket träffades i Sarajevo under april 2024.

Projekt om tillgänglighet

Det andra projektet fokuserar på tillgänglighet i samhället för människor som har olika funktionsvariationer, såväl fysiska som psykiska. Projektet finansieras av medel från Svenska institutet (SI).

”Alla ska ta plats”

I projektet ska Höörs kommun bidra med goda exempel, kunskap och inspiration för att hjälpa Kopychyntsi att skapa inkludering enligt devisen: Alla ska ta plats!

– Vi vill arbeta för att bryta ner den gällande strukturen för hur man behandlar vissa människor i Ukraina. Det lever kvar en sovjetisk tanke om att människor med funktionsvariationer inte ska synas i samhället. Deras samhälle står inför en utmaning eftersom de, efter kriget, kommer att ha många människor med funktionsvariationer, förklarar Johan Svahnberg.

Den ukrainska delegationen kommer att besöka Höörs kommun vid två tillfällen under projekttiden. Ambitionen är också att representanter från Höörs kommun besöker Kopychyntsi under 2025 om det går att genomföra med tanke på det pågående kriget.

Projektperiod: 2024-03-01 – 2025-07-31.

Beviljade medel: 976 681 kronor.

Båda projekten finansieras med statliga medel och kommunen deltar med både politiker och tjänstemän i arbetet.

Läs mer om vår vänort i Ukraina

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.