Mycket bra betyg av företagarna i kommunen

Höörs kommun når sitt bästa resultat på över 10 år och har ökat mest av alla skånska kommuner. Det visar årets enkät om det lokala företagsklimatet från Svenskt Näringsliv.

”Det är glädjande att vi år från år förbättrar hur företagarna uppfattar sina kontakter med oss. Det tyder på att vårt målinriktade arbete med företagarklimatet ger resultat och leder till att våra företagares resurser tas tillvara på allra bästa sätt”, säger Camilla Lindhe kommundirektör i Höörs kommun.

Bästa företagsklimatet sedan 2010 och ökar för tredje året i rad

Enligt resultatet av årets undersökning ökar Höörs kommun mest av alla kommuner i Skåne sen senaste undersökningen. I år har 45 procent av de tillfrågade företagen i Höörs kommun svarat på undersökningen, vilket motsvarar 84 företag.

Efter några år med sämre resultat kommer omdömet nu strax över riksgenomsnittet och kommunen hamnar på plats 20 bland Skånes kommuner när det kommer till företagsklimat. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat är: ”Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskap som möter företagaren i vardagen”.

enkatresultat 2022 - Höörs företagsklimat - Sammanfattat omdöme
Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet enligt Svenskt näringsliv.

Faktorer som bidragit till förbättringen

  • Höörs kommun har ökat fokus på att utveckla företagsklimatet och har antagit en ambitiös näringslivsstrategi 2021-2023.
  • Kommunen arbetar aktivt för ett bättre bemötande och bättre service i relationen mellan kommunen och företagarna.
  • Vi har startat en företagslots som hjälper företagare att navigera i kommunens processer när det kommer till olika tillstånd som företagare kan behöva.

”Det ska vara attraktivt och enkelt att vara företagare i Höörs kommun. Vi ska ha ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i Höörs kommun och på så sätt skapa en hållbar tillväxt, Säger kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg.

Några snabba nedslag i resultatet 

Företagarna ger högst värde för:

  • Vägnät, tåg- och flygförbindelser
  • Påverkan av brottslighet och otrygghet
  • Mobilnät och bredband

Störst ökning ges inom områdena:

  • Kommunens service och bemötande
  • Upphandling

Störst försämring inom områdena:

  • Konkurrens från kommunens verksamheter
  • Skolans kontakter med det lokala näringslivet

Ett annat resultat som visar värdet av vårt arbete mot företagare

En annan värdemätare är det resultat Höörs kommun fick tidigare i år i Sveriges kommuner och regioners (SKR) undersökning kring hanteringen av bygglov och brandtillsyn. Undersökningen som gjordes bland kommunens företagare placerade Höörs kommun på andra plats i Skåne.

Läs mer om resultatet från SKR-undersökningen

Arbetet fortsätter

Alla kommunens tjänstepersoner kommer inom kort att gå en digital utbildning som heter ”Inte bara trevlig”. Den handlar om bemötande och ger en inblick i det lokala näringslivets villkor. De tjänstepersoner som har direktkontakt med företag i sin tjänst går en fördjupad utbildning.

”Det är oerhört glädjande att vi fått detta fina resultat. Det visar att våra insatser och arbete sedan några år tillbaka med att utveckla företagsklimatet uppskattas av företagarna. Nu fortsätter vi arbetet i nära dialog med företagarna för att nå ännu längre, säger destinations- och näringslivschef Peter Wollin.

Bild på Från vänster: Camilla Lindhe, Peter Wollin, Johan Svahnberg, Marlene Hassel
Från vänster: Camilla Lindhe, Peter Wollin, Johan Svahnberg, Marlene Hassel

Faktaruta

Svenskt Näringslivs enkät är en årlig mätning där medlemsföretag i respektive kommun får svara på ett antal frågor om hur de upplever företagsklimatet och samarbetet med kommunen.

Den 31 maj kom resultatet för de skånska kommunerna och 28 september kommer resultatet för den nationella undersökningen.

Besök Svenskt näringslivs webbplats om företagsklimat

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.