Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Näringslivsstrategi 2021 – 2023

Höörs näringslivsstrategi för att stärka Höörs kommun som företagarkommun har flera fokusområden och gäller fram till år 2023.

Näringslivsstrategin ska bidra till att främja ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i Höörs kommun och på så sätt skapa en hållbar tillväxt.

Strategin tydliggör den politiska inriktningen och prioriteringarna för Höörs kommuns näringslivsarbete. Strategin ska visa vägen och skapa engagemang hos alla aktörer som är med och påverkar förutsättningarna för näringslivet i kommunen.

De övergripande målen är fler företag, fler arbetstillfällen, en bra företagsservice och ett gott företagsklimat. Höörs kommun ska aktivt arbeta med näringslivsutveckling utifrån ett antal strategiska fokusområden, på både kort och lång sikt.

Handlingsplan och uppföljning

En årlig handlingsplan tas fram med konkreta åtgärder och aktiviteter. Handlingsplanen ska följas upp och utvärderas i kvartal 1.

Ladda ner Höörs kommuns Näringslivsstrategi för 2021-2023

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.