Senaste nyheter

 • Tack till alla som hjälpt till att tillverka skyddsutrustning!

  Det rådde stor brist på skyddsmaterial i vården, vissa beställningar gick inte igenom och leveranstiderna var osäkra. Ett flertal kommunanställda och kommunmedborgare satte därför igång med att sy upp skyddsrockar och att tillverka skyddsvisir, på uppdrag av kommunen.

 • Samråd nummer två för järnvägen Hässleholm-Lund

  Under perioden 29 maj-18 juni 2020 genomför projekt Hässleholm-Lund sitt andra samråd under planeringsfasen Lokaliseringsutredning.

 • Camilla Lindhe ny kommundirektör i Höörs kommun

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 12 maj 2020 utsett Camilla Lindhe till ny kommundirektör i Höörs kommun. Camilla har under ett antal år arbetat som HR-chef och biträdande kommundirektör.

 • Jeanette Norrman blir ny VD för Höörs Fastighets AB

  – Vi är glada över att välkomna Jeanette Norrman som ny VD för HFAB. Hon har en gedigen bakgrund som projektledarchef inom bygg- och fastighetsområdet och mångårig erfarenhet av ledning och styrning, säger Camilla Källström, styrelseordförande i Höörs Fastighets AB.

 • Miljöpristagare 2020 – Omväxling i Tjörnarp

  Höörs kommun delar varje år ut ett pris för berömvärd insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre och hållbar miljö genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete.

 • Nya stadsdelen ”Maglehill väst” ute på samråd

  ”Maglehill väst” ingår i en ny stadsdel som planeras i västra Höör. Stadsdelen är ett utpräglat villaområde som kan ha inslag av annan lägre bebyggelse som exempelvis radhus eller parhus i 1-2 våningar.

 • Nytt bostadsområde över kommungränsen

  Ett planprogram för Elisefarm är nu ute på samråd. Elisefarm ligger i Höörs kommuns södra del vid kommungränsen till Hörby och är strategiskt lokaliserad cirka 200 meter från E22:an med närhet till befintlig busshållplats och pendlarparkering.

 • Kommunfullmäktiges möte den 13 maj är inställt

  Kommunfullmäktiges ordförande Anders Netterheim väljer att ställa in nästkommande möte den 13 maj. Detta på grund av rådande situation med coronaviruset och spridningen av covid-19.

 • Höörs Plåt omvandlas till en ny stadsdel

  Hällboområdet ligger centralt i Höör med nära till serviceutbudet i centrum, bara en kilometer från Höörs station och med en möjlig utbyggnad av cirka 500 bostäder tillsammans med kontor och service.

 • Kontroller för att följa upp nya regler för matservering

  Nästa vecka, vecka 19, kommer kommunen att genomföra inspektioner på matserveringar i Höör. Detta för att kontrollera att matserveringar följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger, caféer, gatukök med flera verksamheter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.