Senaste nyheter

 • Ett år med meröppet bibliotek

  Tjänsten meröppet bibliotek som infördes den 25 mars 2019 har blivit populär. Efter ett år har 607 låntagare tecknat avtal om meröppet bibliotek och nya skrivs in hela tiden.

 • Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar läget i kommunens verksamheter gällande covid-19

  Med anledning av covid-19 har vi i Höörs kommun fattat beslut om ett antal åtgärder för att minska smittspridningen och ge vården tid att mobilisera resurser.

 • Årsredovisningen för 2019 visar ett positivt resultat

  Kommunen visar ett positivt resultat på 42 miljoner jämfört med budgeterat resultat om 10 miljoner. (Exklusive orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar.) Kommunen behöver ha ett överskott med större intäkter än kostnader för att finansiera sina investeringar utan att låna.

 • Förhöjt beredskapsläge i kommunen gällande coronaviruset

  Höörs kommun följer noga händelseutvecklingen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Beredskapsläget i kommunen har nu höjts och kommunen vidtar åtgärder där det bedöms nödvändigt.

 • 5000 sålda miljöpåsar per månad sponsrar ungdomsföreningar

  Under 2019 tecknade ICA Supermarket i Höör, Höörs kommun, Sparbanken Skåne och Höörs Föreningsallians ett sponsoravtal för att stärka de lokala ungdomsföreningarna. Genom varje miljökasse som kunderna köpte på ICA så skänkte ICA, Höörs kommun och Sparbanken Skåne minst tre kronor till våra lokala ungdomsföreningar.

 • Återkoppling på medborgarlöftena i Höör 2019

  Inför 2019 tog polisen och kommunen gemensamt fram medborgarlöften som innehöll sex olika löften till medborgarna. Löftena innehöll allt från trafik, droger, trygghetsdialoger, klotter, tillsynsbesök samt trygghetshöjande åtgärder i byn.

 • Dags att nominera miljöpristagare

  Höörs kommuns miljöpris delas ut för berömvärd insats inom miljöområdet. Lämna ditt förslag på pristagare, med en motivering, senast den 15 mars.

 • Tyck till om arbetet med nya stambanor i Skåne!

  Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd under fasen lokaliseringsutredning. Nu har du möjlighet att påverka det fortsatta planeringsarbetet.

 • Information med anledning av coronaviruset

  Höörs kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om viruset.

 • Stort grattis till grammisvinnaren Höör Barock och Dan Laurin

  Med den årliga barockfestivalen har Höör Barock blivit ett namn inom den klassiska musiken. I december 2019 blev Höör Barock och Dan Laurin grammisnominerade med sin skiva ”Golovinmusiken” i kategorin ”Årets klassiska”. Igår kväll på årets grammisgala vann de kategorin och fick ta emot en grammis!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.