Snöröjningen efter ovädret pågår fortfarande

Kommunens gatu- och parkenhet har tillsammans med kommunens entreprenörer arbetat nästan oavbrutet med snöröjning sedan ovädret bröt ut. Snöröjningen och halkbekämpningen kommer att fortsätta hela helgen.

En maskin röjer bort snön på en väg med snödrivor.
Snöröjning pågår. Fotograf: Mikael Larsson.

Snöfallet under ovädret var rikligt och den hårda blåsten orsakade stora snödrivor och hala gator, vilket har gjort arbetet med snöröjning utmanande.

Arbetet med snöröjning och halkbekämpning pågår ännu för fullt och kommer att fortsätta hela helgen, bland annat vid skolor och förskolor inför skolstarten nästa vecka.

En utmaning är var kommunen ska placera all den snö som fallit. Vissa snöröjda gator och ytor är smalare än brukligt, eftersom snön får ligga kvar vid kanterna.

Tänk gärna på det här

  • Ta det försiktigt i trafiken eftersom det fläckvis kan vara halt, även på de ytor som kommunen har halkbekämpat.
  • Det är inte tillåtet att skotta ut snö på gatan från fastigheter.
  • Om du har synpunkter på snöröjningen kan du använda kommunens e-tjänst för felanmälan.
  • Höörs kommun tackar för ditt tålamod – det är stora mängder snö som ska röjas och det kan därför ta lite längre tid än vanligt, men vi arbetar så snabbt det går!

Mer om snöskottning och sandning på kommunens hemsida.
Frågor och svar om snöröjning. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.