Frågor och svar om snöröjning

Varje år när snön kommer får vi många frågor om snöröjning. Här har vi försökt att besvara de vanligaste frågorna.

Fokus är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon och kollektivtrafik.

Hur prioriteras snöröjningsordningen?

Vi prioriterar plogning av gång- och cykelbanor. Snöröjningen påbörjas vid 3 centimeter snö, men under pågående snöfall väntar vi lite längre. Vår ambition är att hinna ploga före klockan 06.30. Prioriterade områden är också stora trafikerade gator. Här påbörjas snöröjningen vid 7 centimeter snö.

Varför plogas inte cykelbanan när ni ändå plogat vägen bredvid?

Det beror på att vi inte använder samma fordon för att ploga vägen som för att ploga gång- och cykelbanor. När vi plogar gång- och cykelbanor måste vi sanda samtidigt och då krävs en speciell maskin som dessutom är anpassad storleksmässigt för de smalare banorna. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden.

Hur får jag bort vallen på infarten till min villa?

På vintern när det har snöat måste vi alla hjälpa till att hålla byn framkomlig. Alla fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor i anslutning till sin fastighet. Det innebär att var och en får öppna upp vallen framför sitt hus. Snö från tak, uppfart och liknande ska läggas upp på den egna tomten. Snön får inte köras ut på gator eller läggas i plogvallen.

Vallöppningar framför till exempel övergångsställen och busshållplatser sköter de som plogar.

Om du av hälsoskäl eller dylikt inte får eller kan skotta finns möjligheten att vända sig till någon entreprenör som kan hjälpa till.

Hur kan jag bidra till ett framkomligt vinterhöör?

Så här hjälper du till:

Gående

 • Anpassa din utrustning efter att det blir mörkare och halt genom att använda reflexer och broddar.
 • Var ute i god tid och planera din promenad.

Cyklist

 • Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret. Tänk på att använda rätt utrustning – reflex och vinterdäck – när det blir mörkare och halt.
 • Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på en gång- eller cykelbana hindrar snöröjningen.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Bilist

 • Det är viktigt att du följer parkeringsreglerna för att plogningen ska kunna göras på ett bra sätt, både dag- och nattetid. På gator och parkeringsplatser får du inte parkera längre än 24 timmar i sträck, om inte skyltar anger annat. Skyltar visar gällande parkeringsförbud.
 • Tänk på att ha rätt utrustning, såsom vinterdäck, när det blir mörkare och halt.
 • Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Fastighetsägare

 • Alla fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor i anslutning till sin fastighet.
 • Snö från tak, gårdar och liknande ska läggas upp på den egna tomten. Snön får inte köras ut på gator eller läggas i plogvallen.
 • Tänk på att snöröja ordentligt och sanda fram till din sopbehållare så att personalen kommer fram till kärlet.

Var lämnar jag synpunkter och felanmälan på snöröjningen?

Stora maskiner kan ibland skada brevlådor och staket med mera. Fastighetsägare bör snarast anmäla eventuella skador. Om du har synpunkter på snöröjningen eller vill anmäla fel så är du välkommen att kontakta oss. Enklast är om du mejlar till per.lindgren@hoor.se

Vad gäller med sandning och saltning?

De flesta huvudgator saltas vid behov. I övrigt sker halkbekämpning med saltinblandat grus. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden.

Vilka vägar ansvarar Höörs kommun för?

I Höörs kommuns tätorter är det gatu- och parkenheten som har ansvaret för snöröjningen på våra gator samt gång- och cykelbanor.

Vilka vägar ansvarar Trafikverket för?

Trafikverket ansvarar för riksväg 13 och 23 i Höör samt ytterligare några andra tätortsnära vägar:

 • Landsvägen, väg 1329, samt väg 1328 och väg 1975 i Tjörnarp.
 • Väg 1323 (mot Skånes Djurpark från väg 13).
 • Väg 1321 (mot Frostavallen från väg 13).
 • Sövrödsvägen, väg 1346, (mellan Ljungstorp och väg 13).
 • Väg 1335 (mot Södra Rörum från väg 23).

Felanmälan till Trafikverket kan du göra på telefon 0771-24 24 24.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.