Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Valborgsmässoeldar kräver dispens

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya regler för eldning av trädgårdsavfall. Det innebär bland annat att du behöver söka dispens av kommunen om du vill ha en valborgsmässoeld.

Från den 1 januari i år gäller ny lagstiftning i avfallsförordningen. Det har tidigare varit tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är det inte längre. Med trädgårdsavfall menas ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, växter och mindre mängder av frukt och mossa.

De nya bestämmelserna är en del av EU:s avfallsdirektiv.

Majbrasor och andra brasor

För att få göra upp en brasa behöver du ansöka om dispens hos tillstånds- och tillsynsnämnden. Detta gäller året runt. I ansökan ska du bland annat ange:

 • syfte
 • storlek
 • datum och tid
 • om invasiva arter förekommer för förbränning
 • placering av brasan
 • vidtagna åtgärder för att skydda mot negativ påverkan av omgivande miljö och människors hälsa.
 • om tillstånd från polisen finns ska beslutet bifogas i ansökan.

Dispens gäller endast för tillfället den sökande har ansökt om. Om det råder eldningsförbud under dagen brasan skulle tändas så gäller inte dispensen.

Mer information om valborgsmässoeldar på vår webbplats.

Syftet med eldningen av trädgårdsavfall styr

Plastsäck med trädgårdsavfall på en gräsmatta.

Trädgårdsavfall, som inte ska komposteras, ska i första hand sorteras och hanteras som bioavfall. Avfallet lämnas då till återvinningscentralen/station eller beställs hämtning av Merab.

 • Om syftet med eldning av trädgårdsavfallet är att bli av med avfallet så kan du lämna det till närmaste återvinningsstation i kommunen eller beställa hämtning av avfallet. Kontakta Merab för mer information.
 • Om syftet med eldning av trädgårdsavfallet är för att grilla mat eller för uppvärmning av bostad/fritidshus så är det tillåtet utan dispens. Tänk på att det är endast tillåtet att elda med kvistar och grenar, ej löv.
 • Om syftet är eldning av större brasor, exempelvis valborgsmässoeldar, ska det ske i samband med en offentlig tillställning och dispens ska ansökas året om.
 • Om det förekommer andra situationer där eldning av stubbar och träd önskas ska enskilda bedömningar göras. Kontakta miljöenheten för mer information.

Mer information om hantering av trädgårdsavfall på vår webbplats.

Söka dispens

Privatpersoner kan ansöka om dispens för att elda trädgårdsavfall hos tillstånds- och tillsynsnämnden.

Blankett för ansökan om dispens för eldning.

Invasiva arter

Förbränning av invasiva arter inom detaljplanerat område får ske utan ansökan om tillstånd under perioden 1 oktober – 31 mars.

1 april – 30 september behöver ansökan skickas in till tillstånds- och tillsynsnämnden. Om det råder eldningsförbud ska förbränning avvaktas och andra metoder användas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.