Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Trädgårdsavfall

Det finns olika möjligheter för dig att ta hand om ditt trädgårdsavfall och här kan du läsa om de val du har. Du får inte dumpa trädgårdsavfall eller annat avfall i grönområden eller på annan allmän plats.

Med trädgårdsavfall menar vi ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, växter och mindre mängder av frukt och mossa.

Hur kan jag bli av med trädgårdsavfallet?

Kompostera

Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som du kan använda istället för konstgödsel och torv. Det behövs inga tillstånd för det.

Abonnera på hämtning av trädgårdsavfall

Du kan låta Merab hämta ditt trädgårdsavfall. Du kan välja två olika storlekar på kärlet. Priser och hur ofta sopkärlet töms hittar du på Merabs hemsida.

Det här får du lägga i kärlet:
Löv, gräs, kvistar, klipp från buskar, sågspån, bark, ogräs samt en mindre mängd kasserad frukt och grönsaker från trädgården.

Lämna till återvinningscentralen

Du kan kostnadsfritt lämna ditt trädgårdsavfall till kommunens återvinningscentral. Öppettider på återvinningscentralen i Höör.

Dela upp ditt trädgårdsavfall i:

  • Ris och grenar = Grenar, buskar och träd
  • Trädgårdsavfall = Gräs, löv, frukt, mossa och växter

Elda trädgårdsavfall

Du får lov att elda upp ditt trädgårdsavfall om det kan göras utan att störa andra. Till exempel ska vinden ligga så att rök inte blåser in till någon annans tomt, du ska ha tillgång till släckredskap, exempelvis en trädgårdsslang, undvika att elda när det blåser kraftigt samt kontrollera att det inte råder eldningsförbud i kommunen.

Observera att eldning av trädgårdsavfall är förbjudet inom områden med detaljplan under tiden 1 april – 30 september. Du får bara elda torrt trädgårdsavfall, inget annat avfall. Naturligtvis får du inte elda om det är eldningsförbud. Enligt Räddningstjänsten får du inte heller elda utomhus före solens uppgång och inte senare än en timme efter solens nedgång.

Se till att inga igelkottar eller andra små djur ligger och sover i dina lövhögar!

Du får inte slänga skräp eller trädgårdsavfall i grönområden eller på annan allmän plats

Tillgängliga och välkomnande grönområden gör ditt Höör till en grönare kommun att leva i. Men om naturen används för upplag, trädgårdsavfall och sten- och rishögar blir det svårare för alla att ta del av naturen.

Därför ska du inte lägga trädgårdsavfall utanför din tomt

Högar med ris och trädgårdsavfall har en tendens att dra till sig skadedjur och annat avfall som kan bli en olägenhet för människor, djur och miljö. Därför är det inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför din tomtgräns eller i park- och skogsmark. Det klassas som nedskräpning enligt miljöbalken och föreskrifter om avfallshantering.

Grönområden där trädgårdsavfall dumpas förändras. Den naturliga växtligheten försvinner eftersom nedbrytningen av trädgårdsavfall tar lång tid. Tyvärr blir som regel högarna med trädgårdsavfall större med tiden, eftersom påfyllningen av högarna går fortare än själva nedbrytningen.

Trots att grenar och löv bryts ner med tiden uppstår det en del problem när folk dumpar trädgårdsavfall. Marken får ett näringstillskott som gör att nässlor och andra högväxande arter ökar sin utbredning. Ligger trädgårdsavfallet nära ett vattendrag läcker näringen ut till vattendraget och kan leda till syrefattigt vatten eller stoppa upp i vattenflödet. På så vis kan trädgårdsavfallet också bli ett miljöproblem.

Att ta hand om avfallet kostar mycket för kommunen och i slutändan dig som skattebetalare. Pengar som kan användas till annat i kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.