Snart blir det lättare och säkrare att ta sig fram på Hörbyvägen

Just nu håller Höörs kommun på att bredda en del av gång och- cykelvägen längs med Hörbyvägen. När det är klart kommer framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister och gångtrafikanter bli mycket bättre.

Arbetet beräknas vara klart senast den 7 oktober

Under de närmsta veckorna kommer det att vara en del byggtrafik på sträckan vilket kan medföra viss begränsad framkomlighet.

Vi kommer att bredda 300 meter befintlig gångbana utmed Hörbyvägen, på sträckan Hörbyvägen till och med korsningen Hörbyvägen-Björkgatan. Gångbanan kommer därför att vara avstängd. Fotgängare hänvisas till gångbanan på andra sidan vägen. Infarter till fastigheter längs sträckan ska inte påverkas.

Asfalt kommer läggas med start i början av nästa vecka på sträckan väster om Björkgatan fram till Krokgatan. Dessutom kommer vi att påbörja byggnation av ytterligare cirka 60–70 meter gång och- cykelväg öster om Ängsgatan i mitten av veckan.

Kartbild som visar de sträckor på Hörbyvägen som berörs av arbetet. Från krokgatan till Björkgatan och sträckan från Ängsgatan och 60-70 meter i riktning mot Ekgatan.
Den röda markeringen visar vilka delar av Hörbyvägen som vi arbetar på just nu. Klicka på bilden för att se den större.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.