Bli kontaktperson eller kontaktfamilj

En kontaktperson stödjer en person som har social problematik eller en psykisk funktionsnedsättning. En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem ett dygn i månaden eller oftare. Barnen deltar i kontaktfamiljens vardag.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du stöttar ett barn, en ungdom eller en vuxen som av någon anledning har ett begränsat socialt nätverk och som kan behöva stöd för att bryta social isolering, komma ut i samhället och kunna ta del av olika aktiviteter.

Kontaktfamilj/stödfamilj

Insatsen gäller i första hand för barn och unga och innebär att du regelbundet tar emot barnet i ditt hem. Som kontaktfamilj/stödfamilj bidrar du till att vårdnadshavare och andra anhöriga ges tillfälle för avlastning samtidigt som barnet får möjlighet till miljöombyte.

Kvalifikationer och ersättning

Du behöver du ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har tid, engagemang och tycker om att hjälpa människor. Du behöver vara över 18 år och lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister.

För uppdrag som kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj utgår arvode och ersättning för omkostnader enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer.

Intresseanmälan

Skriv ditt för- och efternamn (obligatoriskt)

Skriv din mejladress

Skriv ditt telefonnummer

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.