Stöd för jobbsök och praktik

På Drivhuset kan du som är arbetssökande få hjälp av kunnig personal. Kanske är en praktikplats vad du behöver för att komma in på arbetsmarknaden?

Vår uppgift är att stötta och hjälpa dig som är ung och arbetslös och inte har fullföljt gymnasiet. Vår uppgift är även att hjälpa dig som är nyanländ eller av andra skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Till Drivhuset är alla välkomna som behöver stöd att komma vidare med antingen studier eller arbete!

Vi samarbetar inte bara med Arbetsförmedlingen och med Försäkringskassan utan även med andra kommunala verksamheter som kan ge dig praktik eller jobb. Vi har dessutom god kontakt med frivilligorganisationer, idrottsföreningar, näringslivet och många fler som kan vara nyckeln till hur just du ska få en anställning.

Drivhuset och Arbetsmarknadsenheten är också den verksamhet som du inom organisationen kan hänvisa till vid externa förfrågningar om praktik, arbetsträning eller annan jämförbar aktivitet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.