Kommunen som arbetsgivare

Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och kompetens.

Vårt mål är att varje medarbetare ska känna arbetsglädje, stolthet och lust att lära. Vi i Höörs kommun värnar om våra medarbetare och vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att du ska få ett hållbart arbetsliv. En viktig del för att uppnå det, är att erbjuda dig olika sorters förmåner. För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, oavsett var i livet du befinner dig.

Balans i livet

 • Semester – som anställd hos oss får du ta ut din semester samma år som du tjänar in den. Du får 25, 31 eller 32 dagar beroende på ålder. Det år som du fyller 40 har du rätt till 31 semesterdagar och det år du fyller 50 får du 32 semesterdagar.
 • Möjlighet till en extra semestervecka per år – det finns möjlighet till semesterväxling vilket innebär en möjlighet att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar; bytet ger fem eller sex dagar beroende på ålder.
 • Generös föräldraledighet – du har möjlighet att vara helt tjänstledig till dess att barnet fyllt tre år. Fram till utgången av det skolår ditt barn fyller 12 år har du möjlighet att vara tjänstledig upp till 25 procent.
 • Extra ersättning vid föräldraledighet – om du varit sammanhängande anställd under minst 180 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar, som längst till dess att barnet är 24 månader. Om din lön överstiger Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning, får du dessutom utfyllnad på din lön, så kallad föräldralön. Föräldralönen betalas ut under högst 270 dagar per födsel.
 • Arbetstider – Höörs kommun strävar mot att erbjuda alla medarbetare heltid. Vissa yrkesgrupper har möjlighet till flextid, som innebär att du kan reglera din arbetstid inom vissa ramar, vilket underlättar samspelet mellan arbete, fritid och familjeliv.

Trygghet för dig

 • Tjänstepension – vi avsätter 6 procent av din pensionsgrundande lön till din tjänstepension.
 • Växla lön till pension – Höörs kommun erbjuder anställda möjlighet att på ett förmånligt sätt påverka den framtida pensionen genom löneväxling, vilket innebär att en del av bruttolönen avsätts till en tjänstepension. Höörs kommun har tecknat avtal med Folksam om placering av premien.
 • Om du blir sjuk – om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka är det viktigt att du kan fokusera på att bli frisk utan oro för din ekonomi. Därför får du som medarbetare både kollektivavtalad sjuklön och ersättning för lönebortfall från dag 15–90 i sjukperioden.
 • Sjukförsäkring – du är försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Hälsa

 • Friskvårdsbidrag – Höörs kommun som arbetsgivare uppmuntrar medarbetare att ta hand om sin hälsa. Alla anställda i kommunen har möjlighet att få ersättning för hälsoinsatser med upp till 1000 kr per kalenderår.
 • Rökfritt – vi vill bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Höörs kommun har därför rökfri arbetstid för alla våra medarbetare.
 • Kollektivavtalet och mer om förmåner – I broschyren ”Säg hej till ditt kollektivavtal” har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samlat de viktigaste förmånerna som finns i ditt kollektivavtal.

Bli en av oss

Vi söker ständigt nya medarbetare inom våra verksamheter.

Lediga jobb i kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.