Företagarträffar

Företagsträffarna fungerar som arena för idéer, inspiration och affärsutveckling. De är en naturlig mötesplats öppen för alla företagare.

Syftet är också att diskutera olika gemensamma frågor och informera om aktuella ämnen. Frukostträffarna arrangeras av Företagarna Höör och Höörs kommun och är kostnadsfria.

Nästa företagarträff:

Välkommen till en företagarträff på temat – Höör växer!

Höörs kommun fortsätter locka många att flytta till kommunen. Vi har sedan många år tillbaka en positiv befolkningsutveckling och ökar med ca 150-200 personer varje år. Även antalet arbetstillfällen ökar. I dagsläget är vi drygt 17 000 invånare och planerar för en fortsatt tillväxt. Detta ställer krav på bland annat fler bostäder, förskoleplatser, skolor, idrottshall och fler äldreboenden. Och naturligtvis behövs mer mark för både nya småhus, flerbostadshus och på längre sikt verksamheter.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg hälsar välkomna och inleder mötet. Därefter berättar Anton Klacka, samhällsplanerare och Jesper Sundbärg, enhetschef för plan-, bygg & projekt om några av de större projekten som är på gång.

Bostadsutbyggnad

Genomförandefas:
– Västra stationsområdet
– Kvarnbäck
– Fogdaröd
– Sätofta
– Stenskogen

På längre sikt:

– Utbyggnadsområden i Översiktsplanen
– Tjörnarp
– Hällbo
– Elisefarm
– Orup
– Gyldenpris

Maglehill och västra Höör

– Övergripande om tankarna med området
– Skola, förskola, SÄBO
– Naturområden

Mark för industri och handel

– Nord & Stjärnelund
– Nord, handel
– Grönalund och ÅVC (Återvinningscentral)

Väg 23 och annan infrastruktur

– Väg 23 Tjörnarp – E22
– Regionala cykelleder
– Höghastighetsbanan

Tid: Onsdagen 18 maj 7.45 – 9.00. Frukost från 7.30.
Plats: Höörs Gästgifwaregård

Anmäl er till peter.wollin@hoor.se 

Vill du ha inbjudan till träffarna direkt till din e-post?

Kolla att ditt företag är med i företagsregistret. Ange sedan att du godkänner att ta emot e-post från kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.