Nätverk och projekt

Nätverk och kontakter är alltid värdefullt. I Höör finns flera olika nätverk och föreningar för företagare.

Företagarna Höör

Företagarna Höör är en lokalavdelning av Företagarna. Företagarna verkar för bättre förutsättningar att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Lokalt arbetar föreningen bland annat med att skapa starka nätverk bland våra företagare.

Mer information finns på Företagarna Höörs hemsida.

Företagarna Höör finns också på Facebook.

Höörs Handelsklubb

Höörs Handelsklubb har funnits sedan 2016, är till för alla och arbetar aktivt för att stärka och främja den lokala handeln och en trivsam stadskärna.

Höörs Handelsklubb verkar genom samarbete kring olika aktiviteter och frågor som har betydelse för en fortsatt attraktiv stadskärna. Vi är också tacksamma för det goda och nära samarbete vi har med kommunen. Dessa samarbeten möjliggör aktiviteter som främjar trivsel, tillgänglighet och därmed genererar ökade intäkter för den lokala handeln. Att bibehålla den lokala handeln ökar trivseln för kommunens invånare och att locka turism och besökare hit gynnar det lokala näringslivet.

Alla företag oavsett inriktning är välkomna som medlemmar. Vi kallar till möte en gång i månaden och tillhandahåller ett mötesprotokoll.

Vi har inga medlemsavgifter utan vi betalar med vårt engagemang. Det finns inga tvång att medverka vid möten eller aktiviteter utan varje medlem väljer själv hur aktiv eller delaktig den vill vara. Vill du bli medlem så fyll i medlemsansökan och skicka in till hoorshandelsklubb@gmail.com

Vill du veta mer om handelsklubben är du välkommen att kontakta Jessica Falk.

Höörs handelsklubbs webbsida kan du läsa mer om handelsklubbe. 

Företagarföreningen Mitt Skåne

Föreningen arbetar för en ökad lönsamhet, samverkan och professionalism för företagen i den skånska besöksnäringen. Du är välkommen som medlem och delta i gemensam marknadsföring, hitta din nya samarbetspartner och lär och inspireras av andra företagare. Vår förening samordnar företag i Skåne och samverkar med olika destinationsaktörer, just nu med avtal med MittSkånes kommuner. I framtiden kan vi samverka med fler destinationer, så häng med för att påverka vårt arbete.

Läs mer på Företagarföreningen Mitt Skånes hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.