Nätverk och projekt

Nätverk och kontakter är alltid värdefullt. I Höör finns flera olika nätverk och föreningar för företagare.

Företagarna Höör

Företagarna Höör är en lokalavdelning av Företagarna. Företagarna verkar för bättre förutsättningar att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Lokalt arbetar föreningen bland annat med att skapa starka nätverk bland våra företagare.

Mer information finns på Företagarna Höörs hemsida.  Företagarna Höör finns också på Facebook

Höörs handelsklubb

Höörs Handelsklubb har som uppgift att skapa samverkan, aktivitet och attraktion för att främja lokal handel och ökat besöksantal. Höörs Handelsklubb arrangerar bland annat ”Vårmarknad i Höör” och utser i samarbete med Lokaltidningen ”Årets Butik”. Höörs Handelsklubb bildades 2017 av handlare och näringsidkare i Höör i samarbete med Höörs kommun och Lokaltidningen. Medlemskap är kostnadsfritt.

Vill du veta mer om handelsklubben eller är intresserad av att bli medlem, kontakta samordnare Jessica Falk, 0730 – 780 256, jessica.falk@bonniernews.se

Höörs handelsklubb på Facebook

Företagarföreningen Mitt Skåne

Föreningen arbetar för en ökad lönsamhet, samverkan och professionalism för företagen i den skånska besöksnäringen. Du är välkommen som medlem och delta i gemensam marknadsföring, hitta din nya samarbetspartner och lär och inspireras av andra företagare. Vår förening samordnar företag i Skåne och samverkar med olika destinationsaktörer, just nu med avtal med MittSkånes kommuner. I framtiden kan vi samverka med fler destinationer, så häng med för att påverka vårt arbete.

Läs mer på Företagarföreningen Mitt Skånes hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.