Företagslots

Ska du starta en ny verksamhet, eller förändra den du har? Företagslotsen gör det enklare för dig som företagare att hitta rätt bland lagar och regler. Syftet är att samordna och förenkla processen kring de olika tillstånd som kan behövas.

Många företagsärenden berör mer än ett ämnesområde. I kommunens företagslots ingår tjänstepersoner med olika ansvarsområden, som till exempel bygglov, brandtillsyn och alkoholtillstånd. Syftet är att samordna och förenkla. Du ska bara behöva ta en första inledande kontakt för att få bra hjälp. Kontakta i första hand vår samordnare och berätta om ditt ärende.

Inledande möte

Om ditt ärende berör flera ämnesområden kallar samordnaren till ett möte, där du som företagare får presentera ditt projekt. Till mötet kallas handläggare inom de ansvarsområden som är aktuella. Det innebär att du vid ett och samma tillfälle får reda på vilka regler och tillstånd som behövs och hur du ska göra.

Vilka ingår i företagslotsen?

Kommunens företagslots består av en grupp tjänstepersoner med olika ansvarsområden. Samordnaren har ett övergripande ansvar för att övervaka ärendets gång och sköta samordningen genom hela processen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.