Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Näringslivsstrategi 2024 – 2027

Höörs näringslivsstrategi för att stärka Höörs kommun som företagarkommun har flera fokusområden och gäller fram till år 2027.

Näringslivsstrategin ska bidra till att främja ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i Höörs kommun och på så sätt skapa en hållbar tillväxt.

Strategin tydliggör den politiska inriktningen och prioriteringarna för Höörs kommuns näringslivsarbete. Strategin ska visa vägen och skapa engagemang hos alla aktörer som är med och påverkar förutsättningarna för näringslivet i kommunen.

De övergripande målen är fler företag, fler arbetstillfällen, en bra företagsservice och ett gott företagsklimat. Höörs kommun ska aktivt arbeta med näringslivsutveckling utifrån ett antal strategiska fokusområden, på både kort och lång sikt.

Handlingsplan och uppföljning

En årlig handlingsplan tas fram med konkreta åtgärder och aktiviteter. Handlingsplanen ska följas upp och utvärderas i kvartal 1.

Ladda ner Höörs kommuns Näringslivsstrategi för 2024-2027

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.