Aktivitet Höör – positivt integrationsprojekt

Genom studiebesök på arbetsplatser, mässor, föreningar och utbildningar får en grupp personer i projektet Aktivitet Höör en större förståelse och kunskap om arbetsmarknaden i Sverige.

Aktivitet Höör projektleds av Integrationsenheten på Höörs kommun och delfinansieras av Arbetsförmedlingen.

Projekt för att hjälpa elever på SFIs första nivåer

I projektet ingår att genom enkla medel träna på svenska, lära sig mer om arbetsmarknaden och få förståelse för svenska samhället. Susanne Persson, projektledare och Saima Siddiqui, projektassistent, informerar och förklarar med hjälp av filmer, material och övningar. Deltagarna är elever på SFI 50 procent och ingår i projektet Aktivitet Höör på 50 procent under tio veckor. Höörs kommuns integrationsavdelning ansökte om medel till projektet av Arbetsförmedlingen och är ansvariga för projektledning och återrapportering. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till och beslutar om en person kan delta i Aktivitet Höör.

Deltagarna har arbetat med jobbsökning genom att skriva CV och träna både på intervjuteknik och datakunskap. De har också erbjudits friskvård en gång i veckan med olika former av träning och promenader. Projektet visar konkreta effekter som till exempel att sex deltagare påbörjat studier på högre nivå än tidigare. De har kunnat flytta från ett ”spår” till ett högre på SFI eller flyttat från SFI till grundläggande nivå på sina studier i svenska.

Studiebesök inspirerar till yrkesval

Aktivitet Höör har bland annat gjort studiebesök på Röda Korset, Tillsammanskören, Hvilans trädgårdsutbildning och Räddningstjänsten i Höör. Studiebesöken har inspirerat flera deltagare till att fundera på vad de vill arbeta med i framtiden. Av 22 deltagare har tre fått arbete, två fått praktikplats och en har påbörjat en yrkesutbildning.

Integrationsenheten ser mycket positivt på projektet och hoppas få en förlängning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.