Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Äldreomsorgen i Höör håller hög kvalitet

Socialstyrelsen genomför varje år sedan 2013 den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Årets resultat för Höör visar att medborgare med insatser från äldreomsorgen är mer nöjda än tidigare och i de flesta fall mer nöjda än genomsnittet i Sverige.

I Höör har undersökningen skickats till 238 personer och av dessa har 135 besvarat frågorna, vilket motsvarar svarsfrekvensen för hela landet. Undersökningen riktar sig till alla personer som är 65 år och äldre och som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor i särskilt boende. Frågorna besvaras antingen av medborgaren själv eller tillsammans med någon annan. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att underlätta jämförelser mellan olika kommuner.

Bra bemötande på särskilt boende

De som bor i särskilt boende i Höör, och deras anhöriga, är i alla avseenden mer nöjda än genomsnittet i Sverige. Alla tillfrågade uppger att de får ett bra bemötande av personalen. Över 90 procent uttrycker att de har lätt att få kontakt med personal vid behov, är sammantaget nöjda med äldreboendet och att de känner förtroende för personalen. 97 procent svarar att det finns ett fungerande samarbete med närstående.

Hemtjänstpersonalen håller tiderna

Medborgare med hemtjänst är i hälften av frågorna mer än nöjda än Sverigegenomsnittet. Över 90 procent av de tillfrågade uttrycker att personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål, utför sina arbetsuppgifter bra och kommer på avtalad tid. De tillfrågade uttrycker också att de får ett bra bemötande och känner förtroende för personalen.

Färre positiva än tidigare till handläggarbeslutet

På frågan om handläggarbeslutet är anpassat efter den äldres behov svarar i år endast 56 procent ja, vilket är en minskning med 13 procentenheter.
– Vår slutsats är att hemtjänstens förändrade riktlinjer och handläggarnas snävare tolkning av begreppet ”skälig levnadsnivå” slår igenom i denna fråga, säger Ewa Näslund, Socialchef i Höörs kommun.

Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Välj ”Ladda ner sida” för att kunna öppna länkarna på Socialstyrelsens webbsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.