Älvkullens fritidsgård ska förnyas

Det finns inga planer på att lägga ner fritidsgården på Älvkullen. Istället ska verksamheten förändras och förnyas.

I helgen spreds ett rykte i sociala medier om att fritidsgården ska läggas ner. Det är inte sant.

Sant är däremot att verksamheten står inför förändringar. Fritidsgårdens verksamhet ska omvandlas mot ett tydligare fokus på kultur och kommer att ha fyra kärnområden: café, scen, verkstad och rörelse. Lokalerna på Älvkullen kommer också att renoveras.

Verksamheten kommer också att ha ett tydligare fokus på värdegrund, inkludering och demokratifrågor, där ungdomarna som deltar i verksamheten ska ha möjlighet att påverka innehållet.

Som ett led i att förnya verksamheten på Älvkullen kommer det att behövas delvis annan utbildningsinriktning och erfarenhet bland personalen. Detta kan leda till att några av Älvkullens nuvarande medarbetare kommer arbeta på någon annan arbetsplats i kommunen framöver. Möjligen är det detta som gett upphov till rykten om nedläggning.

Enligt tidplanen kommer Älvkullen att öppna i sin nya form i samband med skolstarten hösten 2018.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.