Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Angående bristen på foder och vatten till djur

Sommarens torka slår hårt mot bönderna och många djurhållare har svårt att hitta tillräckligt med foder och vatten. En del riskerar att behöva slakta sina djur på grund av foder- och vattenbrist.

Med anledning av den vattenbrist som råder i området erbjuds djurhållare med sinade brunnar att hämta vatten hos MittSkåne vatten. Behövande ombeds kontakta MittSkåne vattens Kundservice på telefon 0413-28620 för instruktioner om hur och var hämtning kan ske. Bokning av transport samt eventuella fraktkostnader bekostas av respektive beställare. Ta en dialog med ett fraktbolag kring hur du önskar att de tömmer det hämtade vattnet, direkt i din brunn eller om det finns någon vattenbehållare som kan placeras på tomten.

All lämplig mark som finns i kommunens ägo är redan utarrenderad, vi har därför ingen möjlighet att erbjuda någon mark för skörd eller bete.
Vi uppmanar privatpersoner eller företag som har mark att erbjuda för ändamålet att meddela sig på kommunens officiella Facebooksida så att det blir känt för alla. Eventuell samordning överenskommes mellan markägare och beställare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.