Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Ärendet om årskurs 4 i Tjörnarp tas upp igen

Kommunfullmäktiges beslut om besparingar är tvingande och därför tas ärendet upp igen, då beslutet från den 7 maj skulle innebära att en del av Barn- och utbildningsnämndens besparingar uteblir.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 maj att blivande årskurs 5-6 på Tjörnarps skola ska flytta till Enebackeskolan till hösten, men att blivande årskurs 4 skulle gå kvar i Tjörnarp.

Beslutet fattades efter omröstning där fem av nio ledamöter röstade för att årskurs fyra skulle stanna. Det ursprungliga förslaget var att även årskurs fyra skulle flytta till Enebackeskolan.

Extra sammanträde

Eftersom beslutet att låta årskurs fyra stanna i Tjörnarp innebär att en del av de besparingar som barn- och utbildningsnämnden måste göra uteblir, kommer ärendet nu att tas upp för ny prövning på ett extra sammanträde på måndag den 4 juni.

– Det finns ett tvingande beslut från kommunfullmäktige om att vi ska spara och det tvingande beslutet går ända ut till de enskilda ledamöterna, som har ansvar för att besparingen lyckas, säger Susanne Andersson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

– Om man röstar emot ett besparingsförslag har man som ledamot ett ansvar att föreslå något annat, men några sådana förslag har inte kommit in. Därför känner jag mig tvingad att ta upp ärendet igen.

Se handlingar till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-06-04 i Sammanträdesportalen 

Bakgrund

Höörs kommun gick med ett underskott på 18 miljoner år 2017. Det beloppet måste enligt kommunallagen hämtas in på tre år, men det är ändå inte den främsta anledningen till att kommunen behöver spara. Höörs kommun behöver spara för att klara framtiden.

Prognoserna för de närmaste åren visar att andelen äldre och yngre ökar. Det gör även den skattebetalande delen av befolkningen, men inte i samma takt. Utvecklingen är densamma i hela landet.

För att få ekonomin att gå ihop, när skatteunderlaget viker i förhållande till efterfrågan på kommunala tjänster, måste kommunerna spara och effektivisera. Sparbetinget i Höörs kommun är två procent, eller 17-18 miljoner per år, för perioden 2018-2020. Barn- och utbildningsnämndens budget utgör närmare hälften av kommunens totala budget på cirka 880 miljoner kronor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.