Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Årets hyreshöjning klar

Hyreshöjningarna för gruppboenden, äldreboenden och andra kommunala boenden är klara. De nya hyrorna gäller från den 1 april. Hyreshöjningen följer den nivå som förhandlats fram för Höörs fastighets AB.

De nya hyrorna kommer att arbetas in i de nya beräkningsunderlagen för hyror och andra eventuella avgifter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.