Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Årets hyreshöjning klar

Hyreshöjningarna för gruppboenden, äldreboenden och andra kommunala boenden är klara. De nya hyrorna gäller från den 1 april. Hyreshöjningen följer den nivå som förhandlats fram för Höörs fastighets AB.

De nya hyrorna kommer att arbetas in i de nya beräkningsunderlagen för hyror och andra eventuella avgifter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.