Åtgärder för 800 000 kronor föreslås av kommunstyrelsens ordförande för att stärka det lokala näringslivet

Under den svåra tid som vi alla går igenom och som drabbar många företagare mycket hårt, har kommunstyrelsens ordförande lagt förslag om flera pandemiåtgärder för att inte förvärra det redan svåra läget för våra företagare.

Värst drabbat är besöksnäringen, både i vår kommun och i hela Sverige. För att motverka uppsägningar så har staten lanserat ett antal olika åtgärder men många vittnar också om att dessa inte är tillräckliga. Höörs kommun arbetar för att verkställa åtgärdspaketet, som kan stödja företag som verkar inom besöksnäringen i Höörs kommun, så fort erforderliga beslut finns.

Åtgärderna omfattar 800 000 kronor

Kommunen är begränsad i vilka åtgärder som går att genomföra av de lagar som är antagna i Sveriges riksdag. Då staten styr över skatter och avgifter har kommunen få möjligheter kvar för att stärka det lokala näringslivet. Vidare är kommunen förbjuden att ge stöd till enskilda näringsidkare. Därför behöver kommunen rikta in arbetet på det som ligger inom kommunens kompetensområde. Det mest naturliga är att kommunen avstår från att ta ut vissa taxor från företag inom besöksnäringen som omfattar våra restauranger, hotell och vissa övriga verksamheter. Åtgärderna kommer totalt omfatta närmare 400 000 kronor som går direkt till att stötta våra lokala företag för att de ska ta sig igenom denna svåra period.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår vidare en extra trivselpeng på 300 kronor per anställd i Höörs kommun att nyttjas inom den lokala besöksnäringen fram till den 28 april. Personalen i kommunen jobbar extra hårt just nu och förtjänar något extra. För besöksnäringen motsvarar detta 4000-5000 extra luncher eller måltider under den kommande månaden, en satsning värd 400 000 kronor.

Ett företag inom besöksnäringen i Höörs kommun är ett företag eller stiftelse som driver restaurang, hotell, camping, spa, säljer specialiserad mat över disk eller utför tjänster som är förknippade med en avgift enligt våra taxor samt har en lokal där allmänheten stadigvarande har tillträde till. Beslutet gäller inte verksamheter som drivs eller finansieras av det offentliga.

Kommunstyrelsens ordförande har i nuläget föreslagit nedanstående åtgärder:

  • Kommunen ska inte ta ut någon avgift 2020 gällande årlig kontroll för hygienlokaler för företag och stiftelser.
  • Kommunen ska inte ta ut någon avgift 2020 gällande årlig livsmedelskontroll för företag och stiftelser verksamma inom besöksnäringen.
  • Kommunen ska inte ta ut någon avgift 2020 för årlig alkoholtillsyn, uteservering, ny serveringslokal eller utökad yta.
  • Kommunen ska inte ta ut någon avgift 2020 för uteserveringar, reklamskyltar, skyltvaror utanför butiker eller staket när det gäller allmän platsmark. Dock kommer fortfarande polistillstånd samt eventuellt bygglov behövas.

Om något företag upplever likviditetsproblem och önskar anstånd på andra fakturor från kommunen ber vi er som alltid att ta kontakt med kommunen för att se vilka möjligheter som finns i ert fall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.