Både plus och minus när biblioteket sparar

Biblioteket omfördelar sina resurser för att effektivisera och spara pengar. Två av filialerna stänger, medan öppettiderna i Höör utökas.

Biblioteket i Höör ska bli ett så kallat meröppet bibliotek. Det innebär att biblioteket är öppet även på tider när personalen inte är på plats. För att komma in behövs lånekort och pinkod.

Meröppet kommer att öka tillgängligheten även för medborgare som inte bor i centralorten, eftersom det blir möjligt att besöka biblioteket i Höör på andra tider än idag. Meröppet på Höörs bibliotek startar under hösten 2018.

Neddragning på filialerna

Filialerna i Norra Rörum och Snogeröd stängs från den förste mars. Båda filialerna har haft öppet 2-3 timmar, en gång i veckan. Under 2017 har filialerna haft drygt 700 besök vardera, att jämföra med Höörs bibliotek som hade cirka 83 000 besök.

Diskussioner pågår om att försöka hitta nya lösningar och driva verksamhet i andra former, men inget är ännu klart. Förskolorna i Norra Rörum och Snogeröd kommer att servas med boklådor och sagostunder.

Tjörnarps bibliotek blir kvar, men öppettiderna halveras. Statistiken visar att öppettiden på torsdagar och den sista timmen på tisdagar varit dåligt utnyttjad. I fortsättningen kommer Tjörnarps bibliotek att hålla öppet tisdagar 15-18. Öppettiderna för skolan förändras inte.

Böcker hem till dörren

För de invånare som inte själva kan komma till biblioteket på grund av sjukdom, funktionshinder, ålder eller liknande anledning finns Boken kommer. Det är en avgiftsfri service som innebär att personal från biblioteket kör ut till medborgaren med beställda böcker eller förslag på läsning, allt utifrån önskemål. Omfördelningen av resurser gör att den här delen av verksamheten kan utökas.

En del av ett större sparpaket

De besparingar som kommunen behöver göra drabbar alla verksamheter men målet för budgetberedningen, som består av politikerna i Kommunstyrelsens arbetsutskott, har varit att så långt möjligt skydda ”de varma händerna”, det vill säga personal inom skola vård och omsorg.

Eftersom förskola, skola, vård och omsorg tillsammans står för omkring 70 procent av hela kommunens budget får övriga verksamheter bära en större del av besparingen. Omorganisation och omfördelningen av resurser i biblioteksverksamheten är en del och innebär en besparing på cirka 132 000 kronor per år.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.