Barn bör stanna hemma om någon i hushållet har covid-19

Folkhälsomyndigheten har idag gått ut med nya rekommendationer om barn som bor med någon som har fått konstaterad coronavirus (covid-19). Barn och elever som bor ihop med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma från skola och förskola. De nya riktlinjerna börjar gälla den andra december.

Barn ska stanna hemma i sju dagar efter att någon i hushållet har fått ett positiv provsvar, det vill säga konstaterat coronavirus (covid-19). Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Läs mer om de nya rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.