Bättre kunskapsresultat för elever i årskurs nio

Eleverna i årskurs nio i Höörs kommunala skolor har uppnått bättre kunskapsresultat än tidigare år. Det visar rapporten Öppna jämförelser – grundskola 2020 som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort.

De har fått ett högre genomsnittsvärde i 17 ämnen, 75 procent av eleverna har uppnått kunskapskraven i alla ämnen och 86,2 procent av eleverna i årskurs nio är behöriga till yrkesprogram. Även eleverna i årskurs sex har uppnått bättre kunskapsresultat. Fler elever i årskurs sex har uppnått lägst betyg E i svenska, engelska och matematik.

Det är Barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun som fastställer vilka områden som ska prioriteras. Höörs kommun satsar på att nå bättre kunskapsresultat genom tillgängliga lärmiljöer, trygg miljö för lärande och ökad närvaro, säger Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef i Höörs kommun.

Höörs kommun har en långsiktig satsning tillsammans med Skolverket, som heter ”Samverkan för bästa skola”. Samverkan har fokus på utvecklingsarbete kring:

  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
  • Undervisningen i matematik.
  • Ökad delaktighet och medskapande i det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer inom barn- och utbildningssektorn och nämnden.

Lisbeth Bonthron berättar mer:

Våra skolor arbetar närvarofrämjande och utvecklar lärmiljöer för elevers olika behov. Ett aktivt värdegrundsarbete omfamnar hela skolans personal och elevhälsoteamens arbete. Projekt mot främlingsfientlighet och könsroller har genomförts på högstadierna, säger Lisbeth Bonthron.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.