Biblioteket snart meröppet

Tillhör du dem som skulle vilja besöka biblioteket lördag eftermiddag? Eller slinka inom när du kommer hem med kvällståget? I månadsskiftet februari-mars ska det vara möjligt på Höörs bibliotek.

Kanske har du hört att Höörs bibliotek ska bli ett så kallat meröppet bibliotek? Kort uttryckt innebär det att du som meröppetlåntagare får tillgång till biblioteket alla dagar i veckan från klockan 7 till 22. Personal finns inte på plats på morgnar och kvällar – före och efter ordinarie öppettider – utan då är det självbetjäning som gäller. De praktiska förberedelserna är i full gång på biblioteket, och lugnet störs emellanåt av hantverkare som på olika sätt förbereder lokalen.

Utökad tillgänglighet

Tanken med det meröppna biblioteket är att öka användningen av bibliotekets resurser. Böcker, tidskrifter och datorer kan genom meröppet utnyttjas mycket mer. Önskemål om utökade öppettider på kvällar och helger har funnits länge, men det är för kostsamt att förlänga öppettiderna med personal.

– Meröppet bibliotek ger våra kommuninvånare möjlighet att utnyttja biblioteket när det passar dem allra bäst, berättar bibliotekschef Elisabeth Hallberg. Vi hoppas också att de som bor i kommunens ytterområden ska få en större möjlighet att komma till oss när de ändå har ärenden i Höör.

Ärenden på egen hand

Det meröppna biblioteket vänder sig till dig som känner dig bekväm med att använda biblioteket trots att du inte kan be personalen om hjälp. Åldersgränsen för meröppetanvändare är 18 år, men som förälder går det självklart bra att ta barnen med sig.

– Vi hoppas att barnfamiljer ska hitta hit på helgerna när barn och föräldrar har tid tillsammans, säger Elisabeth Hallberg.

Det blir också möjligt för små grupper att mötas på biblioteket för exempelvis en bokcirkel. Alla pendlare som haft svårt att hinna före klockan 19 får nu också möjlighet att lämna, låna och hämta reserverade böcker.

Vill du bli meröppetanvändare måste du besöka biblioteket och skriva på ett särskilt avtal. Planen är att det meröppna biblioteket ska vara igång för allmänheten i månadsskiftet februari-mars.

– Då ska förhoppningsvis allting vara på plats och fungera och vem som helst som vill bli meröppetlåntagare är välkommen att kontakta biblioteket, säger Elisabeth Hallberg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.