Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Biogas på väg till Höör

I början av december öppnar äntligen en gasmack i Höör. Biogasen ger nya möjligheter att köra miljövänligt och innebär ett stort kliv framåt för kommunens miljöarbete.

Efter många turer kring möjligheten att få en gasmack till Höör blev det tills sist energibolaget E.ON som bygger anläggningen. En del av investeringen täcks av statliga bidrag från Naturvårdsverket, det så kallade Klimatklivet.

– Biogasen har flera fördelar. Dels är det ett förnybart bränsle, dels är utsläppen av hälsoskadliga partiklar och kväveoxider nästan noll, till skillnad från bensin och diesel, berättar Joakim Aspman, marknadsutvecklare på E.ON.

Minst 10 gasbilar redan till våren

Kommunens insats består i ett löfte om att byta ut minst 60 procent av kommunens bilar mot gasfordon. Redan till våren räknar Göran Axberg, transportstrateg på Höörs kommun, med att minst tio gasbilar ska rulla i kommunens fordonsflotta på totalt cirka 100 bilar.

– Utan en biogasmack hade vi varit långt från målet att kommunens transporter ska vara fossilbränslefria till år 2020, säger Göran Axberg.

Transporter har varit en svag punkt

Gasmacken är en del av arbetet med att göra kommunens verksamheter fria från fossila bränslen. Både uppvärmning och elförbrukning är redan 100 procent fossilbränslefri.

– Transporter och resor har varit vår svaga punkt, precis som för många andra kommuner, så detta är ett jättekliv framåt. Nu återstår bland annat att få ordning på alla transporter som vi handlar upp, till exempel skolskjutsar, säger Åsa Abrahamsson, miljöstrateg på Höörs kommun.

Bakom Hardys

Biogasmacken ligger bakom Hardys servering, vid rondellen där väg 13 och 23 korsar varandra. Den kommer att tas i drift i början av december. Den som tankar kan välja mellan två olika kvaliteter: Biogas 100 och Biogas bas, med minst 70 procent biogas och resten naturgas.

Samtidigt med Höör får även Hörby sin första gasmack. De ingår i samma paket. Gasen körs ut med lastbil och med två tankställen nära varandra kan transporterna av gas samordnas.

Vad är biogas och vad är naturgas?

Biogas tillverkas av matavfall och andra restprodukter och är ett miljövänligt bränsle. Den koldioxid som släpps ut från förbränning av biogas ger inget tillskott, utan ingår i ett kretslopp och påverkar inte klimatet. En påse matavfall räcker till biogas för cirka 3 kilometers bilkörning.

Naturgas är däremot ett fossilt bränsle som innehåller kol som legat lagrat djupa berglager i många miljoner år. Förbränning av naturgas ger ett tillskott av koldioxid som påverkar klimatet och bidrar till den globala uppvärmningen.

Som grön el

Marknaden för biogas fungerar i praktiken ungefär som marknaden för grön el. Kunden betalar för miljövänlig biogas och den levereras, någonstans i systemet av tankstationer. Detta kallas Gröngasprincipen. Logistiken kring gas är komplicerad och det går i praktiken inte att hålla isär de miljövänliga gasmolekylerna från de med fossilt ursprung. Systemet är noggrant kontrollerat och regleras av olika avtal.

100% fossilbränslefritt Skåne 2020

Höörs kommun deltar i uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne år 2020. Uppropet riktar sig till kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne och syftet är att minska påverkan på klimatet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.