Biogasmacken invigd och klar

Igår invigdes gasmacken i Höör och det var många glada miner. Efter många års arbete och några bakslag kunde kommunalrådet Stefan Lissmark äntligen invigningstanka en av kommunens nya gasbilar.

– Det räcker med ett ord egentligen. Äntligen! Det här har vi hållit på med i 15 år. Detta är framtiden och det är helt fantastiskt att vi idag kan ta tillvara det som vi tidigare tyckte var skräp, sade Stefan Lissmark, kommunalråd, i sitt invigningstal.

Många fördelar med biogas

Även Fredrik Åkesson, marknadschef på E.ON, tryckte på de många fördelarna med biogas. Biogasen, som produceras av matavfall, ersätter fossila bränslen och ger dessutom låga utsläpp av kväveoxider och partiklar. Och som en bonus kommer även biogödsel ut som en restprodukt i produktionen.

Kommunens miljöstrateg Åsa Abrahamsson, Joakim Aspman från E.ON, Jan Christensson på Hardys och Fredrik Åkesson, E:ON
Kommunens miljöstrateg Åsa Abrahamsson, Joakim Aspman från E.ON, Jan Christensson på Hardys och Fredrik Åkesson, E.ON var nöjda över att ha rott gasmacken i hamn.

Hardys sköter servicen

Biogasmacken ligger strategiskt placerad där väg 13 korsar väg 23, intill Hardys servering. Det är personalen på Hardys som kommer att sköta den dagliga servicen kring tankstationen, som att hålla rent, byta trasiga lampor och hjälpa kunder till rätta.

– Vi sålde tidigare bensin och diesel, men det var ingen bra kombination med mat och servering och vi har nekat många oljebolag som hört sig för under åren. Men när E.ON hörde av sig sa vi ja. Det är roligt att få vara med om den här utvecklingen, säger Jan Christensson, som driver Hardys sedan 1984.

Göran Axberg, transportstrateg på Höörs kommun tankar
– Jag är jätteglad! Det här har jag jobbat för i flera år, sade Göran Axberg, transportstrateg på Höörs kommun, som hade en bra dag på jobbet.

Kommunen byter till gasbilar

Biogasmacken har kunnat bli verklighet tack vare statliga bidrag från Naturvårdsverket i det så kallade Klimatklivet. Bidragen har fått kalkylerna för tankstationen att bli rimliga. Höörs kommuns insats i projektet är ett löfte om att byta ut minst 60 procent av bilarna till gasbilar. Redan till våren räknar Göran Axberg, transportstrateg på Höörs kommun, med att minst tio gasbilar ska rulla i kommunens fordonsflotta på omkring hundra bilar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.