Busshållplatserna vid Sätoftaskolan tillgänglighetsanpassas

Busshållplatserna på Nybyvägen vid Sätoftaskolan tillgänglighetsanpassas och är avstängda 3 till 28 augusti 2020. Skånetrafikens bussar stannar under denna period vid en tillfällig hållplats cirka 50 meter framåt i bussens körriktning.

Hållplatserna på ömse sidor om Nybyvägen vid Sätoftaskolan kommer att få så kallade taktila plattor eller orienteringsplattor. Dessa plattor ger dig med synsvaghet hjälp med riktningsinformation, läge och stopp. Plattorna kommer att ha ett par olika färgnyanser för att garantera en tillräcklig ljushetskontrast. Hållplatsstolpen kommer att placeras där du stiger på bussen, vilket betyder att bussen stannar vid samma ställe varje gång.

Utförandet av de nya hållplatserna följer Skånetrafikens standard för tillgänglighetsanpassade körbanehållplatser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.