Camilla Lindhe ny kommundirektör i Höörs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 12 maj 2020 utsett Camilla Lindhe till ny kommundirektör i Höörs kommun. Camilla har under ett antal år arbetat som HR-chef och biträdande kommundirektör.

– Vi är glada över att välkomna Camilla Lindhe som ny kommundirektör säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande. Hon har skött uppdraget som HR-chef och biträdande kommundirektör på ett mycket bra sätt och har ett gediget förtroende inom organisationen både från politiken och förvaltningens sida. Under elva år som chef i Höörs kommun har hon hunnit lära känna organisationen och verksamheten väl. Uppdraget som biträdande kommundirektör har gett oss möjlighet att se hur hon fungerar i rollen som ledare för helheten.

Höörs kommun – såväl som många andra kommuner – står inför stora utmaningar. Vi är och vill vara en kommun i tillväxt och vi behöver fokusera på våra kärnuppdrag. Samtidigt måste vi vara på tårna och arbeta med innovation, digitalisering och kvalitet i alla led. Ett enigt arbetsutskott ser att Camilla Lindhe är väl lämpad att ta sig an uppdraget att föra Höör in i framtiden.

Camilla Lindhe efterträder Michael Andersson som går i pension efter många förtjänstfulla år i kommunens tjänst. Hon tillträder tjänsten den 1 juni 2020.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.