Det europeiska familjerådslagsnätverket

Vecka 46 träffades 55 personer från 20 länder digitalt för att byta erfarenheter, forskningsresultat och inspireras av varandra. Temat var familjerådslag. Närvarande var kollegor från Europa, Israel, USA och Nya Zeeland. 

Samarbete med våra kollegor, både i Skandinavien och resten av världen gör att vi delar forskningsresultat och praktiska erfarenheter. Genom att vi inspireras av varandra utvecklar vi vår metod som gör nytta där den behovs som mest – för våra kommuninvånare, säger Ewa Näslund socialchef i Höörs kommun.

Av 55 deltagare var det tre personer från Sverige, två av dem var från Höörs kommun. Varje år turas länderna om att vara värdar för nätverket. I år skulle mötet hållits i Spanien, men coronapandemin satte stopp för det. Istället tog Nederländerna på sig värdskapet för ett digitalt nätverksmöte.

Årets tema var hur familjerådslag kan hållas under coronapandemin när vi måste minimera fysiska möten. Nätverket bytte erfarenheter med varandra och diskuterade för- och nackdelar med att hålla familjerådslag där alla eller vissa av deltagarna deltar digitalt.

I Höör har vi använt oss av en hybridmodell när en del av familj och anhöriga kan delta fysiskt i mötet, medan andra finns i andra länder och världsdelar ansluter digitalt.

Familjerådslag

Ett familjerådslag är ett möte där en person samlar personer som är viktiga för hen, närstående och professionella, för att lösa ett problem och planera för framtiden. En opartisk samordnare hjälper till att organisera mötet så att det blir så konstruktivt som möjligt.

Mötets struktur är viktig. Planeringen görs av familj och närstående med hjälp av våra medarbetare som bidrar med sin generella kunskap. Syftet är att alla ska kunna fokusera på rådslagets huvudperson och kunna blicka framåt istället för att fastna i det som inte fungerar. Samordnaren träffar alla som ska vara med på familjerådslaget innan mötet och förbereder dem. Familjerådslag har använts Höörs kommun sedan 1999.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.