Eldningsförbud i Skåne nordost

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller från och med måndagen den 10 augusti.

Eldningsförbudet gäller i kommunerna Hässleholm, Kristianstad, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt.

Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Detaljplan för Fogdaröd 8:2 är antagen

Detaljplanen för Fogdaröd 8:2 blev antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2019.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse med radhus eller kedjehus, parhus och friliggande villor. Inom en avgränsad del prövas även möjligheten för flerbostadshus och öppenvård. Planen medger en byggnation av 100-150 nya bostäder.

Detaljplanen vinner laga kraft 26 april 2019 om ingen överklagan kommit in.

Läs mer och ladda ner handlingar på sidan Fogdaröd 8:2.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.