Detaljplanen för Västra Stationsområdet godkänd

Det har tagit lång tid men nu har detaljplanen för den första etappen av Västra Stationsområdet äntligen börjat gälla. 

Mycket glädjande tycker vi på Höörs kommun, för det innebär att vi kan börja sälja mark för att bygga lägenheter i de tre planerade kvarteren. Läget är attraktivt och stationsnära vilket är så välbehövligt i Höör.

Bangårdsterrassen byggs först

Först ut blir alltså trygghetsboendet Bangårdsterassen i det nordöstra kvarteret närmast torget och magasinet. Vi planerar för byggstart till våren och inflyttning i slutet av år 2021. Kommunen i samarbete med Riksbyggen bildar en kooperativ hyresrättsförening som bygger tillsammans. 33 lägenheter planeras i trygghetsboendet. I dagsläget finns ingen möjlighet att göra en intresseanmälan eller ställa sig i bostadskö för en lägenhet. När det blir möjligt, troligtvis till våren 2020, kommer vi att meddela detta, så fortsätt att hålla utkik på Framtidsläge.

Övriga kvarter på Västra Stationsområdet

Kommunen för även intensiva diskussioner med exploatörer som är intresserade av att bygga bostäder i de andra två kvarteren.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.