Distansundervisning för årskurs 9 på Ringsjöskolan

Distansundervisning införs för årskurs 9 på Ringsjöskolan från och med den 14 december till och med den 18 december. Ringsjöskolan har för närvarande en omfattande personalfrånvaro. Enligt rektor är det inte möjligt att bedriva verksamheten när en så stor del av personalen är frånvarande. Det har också uppstått svårigheter att hitta vikarier i en sådan omfattning som behövs. Hittills har ingen covidsmitta konstaterats hos personalen på Ringsjöskolan.

Det finns personal som, i enlighet med rekommendationerna är satta i hushållskarantän och personal som har symtom och inväntar provresultat. Beslutet om att gå över till distansundervisning grundar sig således inte på att det är något utbrott av covid-19 på Ringsjöskolan.

Av förordningen 2020:115 om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta framgår att undantagsbestämmelser är tillämpliga när en så stor del av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19, att det under viss tid inte går bedriva verksamheten.

Årskurs 7 och 8 har undervisning i skolan och ges inte distansundervisning.

Detaljerad information om planeringen för undervisningen går ut till berörda elever och vårdnadshavare på Ringsjöskolan. De elever i årskurs 9 som av individuella skäl har behov av att få undervisning på plats i skolan kommer att erbjudas det.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.