Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Eldningsförbud i Höörs kommun

Räddningstjänsten Skånemitt har nu infört eldningsförbud i Höörs kommun. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark.

Eldningsförbudet gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Eldningsförbud gäller inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller på platsen där du är och om läget har förändrats.

Hur länge gäller eldningsförbudet?

Eldningsförbudet gäller tills vidare. När det blir tillåtet att elda igen kommer kommunen att meddela det på sin hemsida.

Får jag grilla?

  • Det är tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.
  • Det är också tillåtet att grilla på egen tomtmark – om du använder en upphöjd grill på ben.
  • Du får också grilla på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.
  • Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.
  • Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Kör eller parkera inte fordon i skog och mark

Med anledning av eldningsförbudet och brandrisken just nu, bör du inte köra eller parkera fordon i skog och mark. Katalysator och avgassystem blir mycket varma och kan starta en brand i växter och torra material under ditt fordon.

Rök inte i skog och mark

Rök inte när du vistas i skog och mark. Släng aldrig fimpar på marken, det kan starta en brand.

Bryter någon mot eldningsförbudet?

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter. Om du ser någon som bryter mot eldningsförbudet bör du informera personen om att det är eldningsförbud. Om det inte hjälper kan du ringa polisen på telefonnummer 114 14.

Läs mer om eldningsförbud på MSB:s hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.