Fältverksamheten i Höör läggs ner i sin nuvarande form

Nyligen fattade Höörs kommun beslut om att lägga ner fältverksamheten i Höör i sin nuvarande form. Istället kommer en ny form för det förebyggande arbetet för barn, ungdomar och deras familjer att utformas under 2021. Information om detta arbete kommer att ges kontinuerligt.

Höör kommer även i fortsättningen att ha personal som möter ungdomar och deras familjer, såväl inom socialtjänsten som på Kulturgården och i skolan.

Beslutet om nedläggningen har ekonomiska orsaker – kostnaderna för individuellt beslutade insatser som äldreomsorg och insatser enligt LSS ökar och dessa insatser måste kunna utföras inom ramen för kommunens budget. Det betyder att förebyggande insatser under 2021 får ett mindre utrymme i socialnämndens budget än under år 2020.

– Arbetet i Höörs centrala ledningsgrupp inriktas nu på att ta tillvara och utveckla mesta möjliga samverkan mellan olika sektorer, säger Ewa Näslund, socialchef i Höörs kommun. Hon fortsätter:

– För att varje krona som medborgare i Höörs kommun betalar i skatt ska ge så stor utdelning som möjligt, krävs att kommunens samlade resurser tas till vara. Det innebär att det förebyggande arbetet för barn, ungdomar och deras familjer kommer att utvecklas i samarbete mellan social sektor, sektorn för kultur, arbete och folkhälsa samt sektorn för barn och utbildning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.