Förskolan i Höör – förstahandsvalet för många

Höörs kommun ser en stor ökning av efterfrågan på förskoleplatser. Vi arbetar därför febrilt med att successivt ta fram fyra nya avdelningar under våren 2017. Personal anställs, material och möbler införskaffas till den nya verksamheten. Planering av miljön både inne och ute sker parallellt.

Fyra nya förskoleavdelningar med tillhörande kök planeras i centrala Höör. Förslag på exakt placering håller på att tas fram. Ett alternativ är Björkgatan.

Tekniska sektorn bereder ärendet, bygglov ska sökas och HFAB ansvarar för upphandlingen.

Inflyttningsklar till hösten

Den nya förskolan beställdes av barn- och utbildningsnämnden redan våren 2016. Det kommer att bli en förskola med eget kök som kommer att ta form under sommaren 2017 och stå inflyttningsklar samma höst. Fram tills dess bygger vi upp vår nya verksamhet i temporära lokaler.

När den nya förskolan står klar kommer avdelningarna sammanstråla och samlas i en och samma byggnad.

– Det är spännande och kul att få vara en del av detta skapande, säger Pia Strandell, förskolechef, som ska ansvara för den nya förskolan.

Senaste förskolan som kommunen låtit uppföra, är Skeppsklockans förskola som är från början av 1990-talet.

Tillfälliga lokaler

Som temporära förskolelokaler kommer inledningsvis Munkarps skola stå välkomnande och klar att ta emot barn i februari månad. Det kan under våren även bli aktuellt med en tillfällig lokal i de centrala delarna av Höör, där fastighetsägaren och Höörs kommun just i dagarna diskuterar möjligheten att teckna avtal.

Gudmuntorp får förskola

Vi är glada över att fler familjer ansökt om plats i Gudmuntorp. Det innebär att vi utökar verksamheten så att fler barn kan erbjudas plats och att verksamheten övergår till förskoleverksamhet, vilket innebär att det kommer att finnas högskoleutbildad förskollärare som ansvarar för den pedagogiska utformningen tillsammans med förskolechefen för området, Kristina Malmquist.

– Det är härligt att se att landsbygden får tillbaka sin efterlängtade förskola, säger Kristina Malmquist.

Kristina är ny förskolechef för förskoleområde syd med ansvar för förskolorna i området Gudmuntorp – Sätofta, där ytterligare två avdelningar förskola startades upp i augusti.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.