Handledare – ett sätt att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen

Nu har 12 medarbetare i Höörs och Hörbys kommun avslutat utbildningen Handledare steg 3 inom vård- och omsorgscollege och fått sina intyg. De blir nyckelspelare i kompetensförsörjningen inom vård -och omsorgsverksamheten.

På plats på Mejerigatan i Höör fanns, på onsdagseftermiddagen, 12 handledare och deras chefer från Höör och Hörby. Uppgiften för eftermiddagen var att hålla ett så kallat dialogcafé på temat – Hur implementerar och arbetar vi och våra chefer med rollen som handledare steg 3 på den egna arbetsplatsen?

Dialogcaféet syftar till, förutom som examinationsuppgift, att påbörja implementeringen av rollen på den egna arbetsplatsen tillsammans med chefen redan innan utbildningen avslutas. Frågorna som diskuterades var bland annat hur kommunerna ska få fler medarbetare att utbilda sig till handledare steg 1 och 2? Hur skapar vi tid för uppdraget? Samt olika kommunspecifika frågeställningar.

12 handledare och deras chefer från Höörs och Hörbys kommun deltog i dialogcaféet.

Vad gör en handledare steg 1–2?

De som är handledare steg 1–2, handleder elever som går vård -och omsorgsutbildningar. Men de kan även introducera nyanställda på arbetsplatsen eller vidareutbilda personalgrupper.

Handledare steg 3 – handledare som handleder handledare

De som gått utbildningen, handledare steg 3, gör allt som de andra handledarna gör men utöver det så handleder de dem som är handledare steg 1–2. De bidrar till -och har ett visst ansvar för utvecklingen på arbetsplatsen och uppmanar till reflektion för gruppen och individen. De blir på så vis nyckelspelare i kompetensförsörjningen inom den egna vård -och omsorgsverksamheten och har ett övergripande ansvar för handledning på sina arbetsplatser.

Gunilla Kajrup-Aspeborg, utvecklingsledare i Höörs kommun.

Utbildningen är en del av Vård- och omsorgscollege som bildades och certifierades 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg i Skåne.

Välutbildade handledare är viktiga för att få god kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet och för, bland annat, introduktion av nyanställda, säger Gunilla Kajrup-Aspeborg, utvecklingsledare i Höörs kommun.

Johanna Nord, stödpedagog på Norrevärns gruppboende i Höörs kommun.

Johanna Nord, som gått utbildningen, vill förbättra strukturen för handledningen för elever och nya på sin arbetsplats. Men även hur de kan rekrytera och motivera fler att bli handledare.

Utbildningen har varit väldigt givande och gett mig en gedigen grund att stå på. Jag upplever att jag har fått med mig bra metoder, kunskap och perspektiv. Jag har också utvecklats som människa. I utbildningen får man pusha sig själv och reflektera mycket över sina gränser, normer, vanor och hur man tänker på jobbet, säger Johanna Nord, stödpedagog på Norrevärns gruppboende. 

Första gången utbildningen hålls tillsammans med Hörby

– Att vi utbildar oss tillsammans har gett en stor inblick i hur andra gör och inspiration till att utveckla det egna arbetet. Man kan se att vi gör många bra saker men också var vi kan bli bättre eller göra saker annorlunda”. Det har varit värdefullt att ta del av deras erfarenheter och att dela med sig av sina egna, säger Johanna Nord, stödpedagog på Norrevärns gruppboende. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.