Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Höör är årets Skåneledskommun!

Höörs kommun har utsetts till årets Skåneledskommun av Region Skåne och stiftelsen Skånska landskap. Juryns motivering: ”För dedikationen i att skapa en tydlighet i kommunens egna Skåneledsorganisation, för glädjen i planeringsprocessen och för manifestationen av förbättringsvilja i fältarbetet”.

Genom Höörs kommun går nästan sex mil skåneled. Leden går till största delen på privat mark och sköts med hjälp av Ringsjö OK och Växthuset. Under två somrar har Höörs kommun deltagit i projektet ”Ungdomssatsning Skåneleden” där arbetslösa ungdomar fått visstidsanställningar för att rusta upp leden. Nästa år fortsätter arbetet med upprustning och utveckling längs leden i samarbete med markägarna och MittSkåne Turism. Till exempel behövs fler vattenposter och övernattningsmöjligheter.

Mer information om leden och förslag på vandringar finns på www.skaneleden.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.