Höör upplevs som en av tryggaste kommunerna i region Syd*

Polisen och kommunernas årliga trygghetsmätning har nu sammanställts. Mätningen visar att tryggheten hos de boende i Höör har ökat ytterligare – kommunen upplevs fortfarande som en av de tryggaste i Skåne. 78 procent av de som har svarat uppger att de inte har blivit utsatta för någon form av brott och den konkreta känslan av otrygghet hos medborgarna i kommunen är mycket låg.

Totalindex för trygghetsmätningen i Höörs kommun år 2021 är 1,34 – ju lägre siffran är desto högre upplevelse av trygghet. Det är en mycket låg problemnivå jämfört med andra kommuner. I Höör har undersökningen skickats ut till cirka 900 kommuninvånare.

Ökad trygghet för tredje året i rad

Det är tredje året i rad som de boende i Höör svarar att de upplever en ökad trygghet i kommunen. Totalindex för trygghetsmätningen var 2,06 år 2018, 1,81 år 2019 och 1,47 år 2020.

Fortkörning, buskörning och nedskräpning fortsatta utmaningar

Resultatet av 2021 års trygghetsmätning är en viktig grund för planeringen och det operativa arbete som polisen och Höörs kommun kommer arbeta med under året.

Trygghetsmätningen visar att medborgarna upplever problem i kommunen med bilar som kör för fort och buskörning med moped eller motorcykel. Bilar som kör för fort upplevs fortfarande som ett problem på landsbygden, men mer i den norra delen av kommunen än i den södra. I centrum har problem med bilar som kör för fort minskat. Buskörning med moped eller motorcykel upplevs mest som ett problem av de som bor i centrum.

Polis, kommun och räddningstjänst har inventerat vägar och korsningar där många olyckor sker för att kunna sätta in trafikkontroller på rätt platser. Under året har också en mängd trafikkontroller skett i Höör. Polisens trafikövervakning kommer att fortsätta 2022, och polisen och Höörs kommun kommer att samarbeta kring trafikproblemen.

I Höörs centrum upplever 34 procent problem med nedskräpning i utomhusmiljön. Det är en sänkning från förra årets mätning som då låg på 38 procent. Kommunen har under 2021 speciellt satsat på förbättrade papperskorgar, direkt sanering av skräp och klotter samt åtgärder vid skadegörelse.

Oro för inbrott – men låg utsatthet för stöld

55 procent av de som svarat på trygghetsmätningen oroar sig för inbrott i sitt hem och 52 procent oroar sig för inbrott i förråd. Samtidigt har de svarande uppgett att utsattheten för stöld är mycket låg. I den norra delen av kommunen har 7 procent av de svarande utsatts för någon typ av stöld under det senaste året.

Polisen uppmanar Höörsborna att engagera sig

För att tillsammans öka tryggheten på byn välkomnar vi Höörsborna att engagera sig mer genom att starta upp grannsamverkan, nattvandra eller delta i andra ideella stödföreningar, säger Anna Johansson, kommunpolis i Höör.

Hela resultatet av trygghetsmätningen 2021

* Region Syd består av Skåne, Blekinge , Kalmar och Kronobergs län.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.